Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Ostatní
Alumni: Porsche engineering
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.09.2017 14:39:49
Alumni: Porsche engineering

Ve čtvrtek 14. září 2017 jsme se zúčastnili v rámci projektu Alumni: Studenti studentům přednášky absolventa našeho gymnázia Jakuba Prokeše. Zjistili jsme mnoho zajímavých informací o vývoji automobilů i o studiu v zahraničí. Dozvěděli jsme se mnoho o projektu studentská formule. Přednáška nás velmi zaujala a inspirovala k dalšímu studiu. M. Molcarová, 6.A

Alumni: Přednáška Jakuba Prokeše
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.09.2017 01:37:11
Alumni: Přednáška Jakuba Prokeše

Dne 14. září 2017 jsme navštívili přenášku v rámci projektu Studenti studentům. Jakub Prokeš vyprávěl o tom, jak se dá z teplického gymnázia, bez nějakých hlubokých strojírenských dovedností, přes strojírenskou fakultu ČVUT dostat na půl roku do Nizozemska a poté pracovat na diplomové práci u Volvo Trucks ve Švédsku a ještě ji poté prezentovat na mezinárodní konferenci v Brazílii. 

Alumni: Přednáška Marka Weidlicha
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.09.2017 20:34:42
Alumni: Přednáška Marka Weidlicha

Dne 14. září 2017 jsme měli možnost účastnit se přednášky Marka Weidlicha v rámci projektu Studenti studentům. Přednáška byla velice zajímavá a motivující. 

Alumni: Studenti studentům
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.09.2017 15:28:19

Návštěvy našich absolventů Pavly Randákové (abs. 2011), Ley Petříkové (2011), Hynka Mazance (2012), Marka Weidlicha (2012), Jakuba Prokeše (2009) a Jakuba Čermáka (2005) ve dnech 13. a 14. září 2017 byly vítaným zpestřením. Zájmců o jednotlivá vystoupení bylo dost a ohlasy jsou příznivé. Děkujeme našim absolventům, že si na svou školu vzpomněli a přišli se podělit o své zkušenosti.

Alumni: CZECHITAS
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.09.2017 11:22:46
Alumni: CZECHITAS

Dne 13. září 2017 jsme měli možnost zúčastnit se besedy v rámci projektu Studenti studentům. Zástupkyně neziskové organizace Czechitas a absolventka gymnázia Teplice Pavla Randáková, přiblížila důležitost informačních technologií dnes i v budoucnu a zároveň nás motivovala k seberealizaci. Rozhodně doporučujeme navštívit i budoucí přednášky v rámci projektu Studenti studentům. P. Pavlik, 7.G

Alumni: Jak se dělá věda
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.09.2017 18:55:52
Alumni: Jak se dělá věda

Ve středu 13. září 2017 jsme se účastnili přednášky Jak se dělá věda od bývalého studenta našeho gymnázia, pana Hynka Mazance. I přesto že byla přednáška rychlá a stručná jsme se dověděli pár zajímavostí z jeho studentského života, jaká je realita studia biologie na vysoké škole a co všechno obnáší obor parazitologie. 

Alumni: Studenti studentům
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.09.2017 21:38:24
Alumni: Studenti studentům

Účastníci přednášek v rámci projektu Studenti studentům ve dnech 13. a 14. září 2017 přijdou ve stanovený čas do učebny 26. Že jste byli vybráni, to si ověřte v Plánu akcí. Na některé přednášky jsme museli některé zájemce z kapacitních důvodů odmítnout. Třetí přednášky...

Alumni: Studenti studentům
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.09.2017 21:39:12
Alumni: Studenti studentům

Na jaře tohoto roku mě oslovila skupina bývalých studentů GT s tím, že by se někteří z nich rádi podělili se svými nástupci o zkušenosti ze studia na VŠ a z toho, "jak dobývají svět". Tak vznikl projekt Studenti studentům. Šest absolventů přijede přednášet a besedovat 13. a 14. září 2017. Vy si můžete vybrat:

Drogový kufr
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.06.2015 12:27:34
Drogový kufr

V posledním týdnu května 2015 pracovaly vybrané třídy v hodinách ZSV a Ov s interaktivní pomůckou – drogovým kufrem. Jedná se o materiál, který nám zapůjčili organizátoři projektu Sedmikráska.

První pomoc
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.05.2015 10:05:28
První pomoc

Ve středu 6. května 2015 k nám do školy zavítaly studentky zdravotnické školy, aby v rámci projektu Sedmikráska naučily studenty tříd 3.B, 4.A a 4.B, jak správně poskytnout první pomoc.

Dopravní výchova
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.02.2015 14:27:48
Dopravní výchova

Dne 25. února 2015 studenti tří tříd nižšího stupně gymnázia navštívili dopravně-výchovnou besedu v rámci projektu Sedmikráska vedenou bývalým policistou Dušanem Olahem. Policista hovořil o bezpečném chování chodců a cyklistů v dopravním provozu. Výklad prokládal příklady, které řešil v praxi. Studenti si také vyzkoušeli své znalosti dopravních značek a na závěr zhlédli instruktážní video. Beseda byla zajímavá a poučná. K. Boldišová

Dopravní výchova
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.02.2015 21:58:40
Dopravní výchova

Zítra 24. února 2015 nás v rámci projektu Sedmikráska navštíví bývalý policista p. Dušan Olah, aby ve třech třídách nižšího stupně gymnázia zapůsobil na žáky a přesvědčil je, že dopravní předpisy se vyplatí dodržovat.

Titanic - Freddie - AIDS
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.02.2015 19:39:39
Titanic - Freddie - AIDS

Dnes 11. února 2015 naší školu navšívil bývalý asistent a blízký člověk slavného zpěváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho Peter Freestone. Se třídami 6.C, 6.B a 6.E pohovořil o životě s nemocí AIDS. Přiblížil nám konec zpěvákova života a útrapy, s nimiž se musel potýkat. 

Sedmikáska
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.02.2015 18:36:19
Sedmikáska

Cílem projektu probíhajícího od 1. září 2014 do 31. července 2015 je motivace žáků základních a středních škol k přijetí zásad zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné hodnoty a priority života, nasměrovat správně jejich postoje, připravit je co nejlépe do života a posílit jejich fyzickou i psychickou kondici.

25 let od listopadu 1989
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.11.2014 12:11:06
25 let od listopadu 1989

Letošní státní svátek Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 2014 si na GT připomeneme obzváště výrazně. Využijeme k tomu i projekty Jeden svět (Člověk v tísni) a Škola přátelská k lidským právům (Amnesty International). Celý listopad bude plný akcí (výstavy, semináře, filmy, besedy, exkurze). Náš hlavní projekt má symbolický název: Díky, že můžem...

Příběhy bezpráví
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.11.2014 20:01:59
Příběhy bezpráví

Mezi 11. a 22. listopadem 2014 budou v hodinách některých seminářů promítnuty dokumenty z cyklu Příběhy bezpráví. Tento cyklus je součástí projektu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni a většinou se věnuje lidskoprávním problémům či problematice moderních dějin. Naše škola se na tomto projektu podílí od samého počátku. Jiří Řehák

Síťové pasti
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.12.2012 17:22:27
Síťové pasti

V listopadu 2012 se na Gymnáziu Teplice uskutečnila další fáze projektu nazvaného Síťové pasti, který je zaměřen na aktuální společenské téma nebezpečí sociálních sítí. Finanční dotace byla poskytnutá Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2012. 

Nebezpečí sociálních sítí
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.11.2012 18:42:01
Nebezpečí sociálních sítí

V pondělí 5. listopadu 2012 se uskutečnila další fáze projektu Síťové pasti, který je zaměřen na aktuální společenské téma nebezpečí sociálních sítí. Naši školu navštívili lektoři působící po záštitou celorepublikového projektu E – Bezpečí a ve třech po sobě jdoucích dvouhodinových besedách se setkali se studenty kvint.

Poděkování za adaptační kurzy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.09.2012 12:17:06
Poděkování za adaptační kurzy

V prvním týdnu školního roku 2012/2013 se uskutečnily seznamovací kurzy pro naše nové studenty prim a kvint. Všechny akce proběhly pod hlavičkou již 3. ročníku projektu Vítejte na Gymnáziu Teplice, jehož cílem je usnadnění přechodu na novou školu a rychlejší seznámení se s třídními učiteli a spolužáky.

CLIL
10.02.2011 18:07:33
CLIL

Content and Language Integrated Learning je integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka. Naše škola se zapojila do projektu s dlouhým názvem Metodická a jazyková podpora zavádění moderních metod výuky angličtiny a vytvoření inovativních metodických materiálů pro získávání nových poznatků prostřednictvím angličtiny napříč předměty 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií organizovaného společností CEET, který je právě na metodu CLIL zaměřen. Naši učitelé...