Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Rakousko
Pozdrav z Vídně
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.12.2017 13:31:18
Pozdrav z Vídně

Ve dnech 6. - 8. prosince 2017. se žáci gymnázia ze septim a oktáv pod vedením paní Mrzenové a Volfové vydali na třídenní poznávací kurz do Vídně. Hned jak jsme přijeli do Vídně, dýchla na nás vánoční atmosféra. V tomto období je Vídeň opravdu nádherná.

Žáci GT ve Vídni
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.11.2017 13:45:09
Žáci GT ve Vídni

Ve dnech 27. až 29. listiopadu 2017 probíhá návštěva studentů našeho gymnázia hlavního města Rakouska - Vídně. V rámci programu měli studenti možnost prohlídky historické části města, císařské klenotnice Schatzkammer, významné galerie Albertina a barokního zámku Schönbrunn.

Vídeň - hlavní město mocnářství
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.11.2017 11:15:07
Vídeň - hlavní město mocnářství

Návštěva hlavního města Rakouska, na kterou 27. listopadu 2017 vyrazilo na padesát žáků GT, je spojená s prohlídkou města a četných muzeí. Těšíme se na zprávu od samotných účastníků.

Wien hautnah erleben…
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.12.2016 15:49:50
Wien hautnah erleben…

Exkurze, která proběhla ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2016 nám ukázala nejkrásnějších místa ve Vídni a seznámila nás nejen s malířským a sochařským uměním, ale také jsme mohli vstřebat předvánoční atmosféru.

Předvánoční Vídeň
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.12.2015 14:54:30
Předvánoční Vídeň

Návštěva hlavního města Rakouska, spojená s prohlídkou muzeí, galerií, zámků a historických částí města: Albertina - prohlídka galerie, Hofburg, Belvedere, zámek Schönbrunn. Tak to je program cesty, na níž včera 3. prosince 2015 vyrazilo 22 žáků GT spolu se svými dvěma učitelkami a praktikantkou. Návrat je plánován na sobotu pozdě večer.

Němčináři ve Vídni
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.12.2014 10:11:39
Němčináři ve Vídni

Ve dnech 4. – 6. prosince 2014 se vydala skupina žáků velkého gymnázia pod vedením profesorek Mrázové a Volfové do Vídně, hlavního města Rakouska. Po příjezdu jsme prošli centrum města, kde jsme měli možnost prohlédnout si Stephansdom, budovu státní opery, hrad Hofburg a vídeňskou radnici. Během celé procházky nám paní profesorky vyprávěly o historii těchto budov.

Naši ve Vídni
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.12.2014 17:13:00
Naši ve Vídni

Dnes 4. prosince 2014 odjelo 26 žáků na jazykový a vzdělávací třídenní pobyt do hlavního města Rakouska. Společně zjistí, co se skrývá za názvy Albertina, Belvedere, Hofburg, Hundertwasser či Schönbrunn. Cestu organizují Mgr. Jolana Mrzenová a Mgr. Kamila Volfová.

Fotografická soutěž „Mezikulturní setkání“
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.02.2014 09:49:42
Fotografická soutěž „Mezikulturní setkání“

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že Rakouské spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti vypsalo fotografickou soutěž pro mládež pod názvem „Interkulturelle Begegnungen“ („Mezikulturní setkání“).

Naši ve Vídni
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.12.2013 15:03:05
Naši ve Vídni

Minulý týden (5. - 7. prosince 2013) úspěšně proběhl třídenní zájezd do Vídně, kterého se zúčastnilo 26 studentů. I přes chladné počasí jsme si užili vánoční atmosféru města a prohlédli mnoho památek  výstavního hlavního města Rakouska. J. Mrzenová

Předvánoční Vídeň
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.12.2013 20:39:16
Předvánoční Vídeň

Zítra 5. prosince 2013 odjíždí na jazykový a vzdělávací zájezd do Vídně skupina 49 našich žáků. Čeká je tento program. 1. den: prohlídka historického centra Vídně - Stephansdom, Hofburg, Rathaus. 2. den: Albertina - výstava Mattisse, Prater, Donauinsel. 3. den: Barokní zámek - Schönbrunn, Belvedere - Gustav Klimt. Cestu připravily J. Mrzenová a K. Volfová.

Projektová schůzka Comenius v Rakousku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.01.2012 23:42:40
Projektová schůzka Comenius v Rakousku

Ve dnech 11. až 14. ledna 2012 se ve Štýrském Hradci konala schůzka v rámci mezinárodního projektu E-learning and Math Projects for Students and Teachers Across Europe (E-lerningový a matematický projekt pro studenty a učitele napříč Evropou). Setkali se zde studenti a učitelé z Česka, Polska, Finska a samozřejmě Rakouska. Našimi zástupci bylo 8 studentů kvinty a sexty Gymnázia Teplice: Magda Barabášová, Eliška Langfellnerová, Kateřina Fišerová, Vít Dohnálek, Daniel Havlík, Michael Novák, Jakub Rubáš a Duy Anh Pham Xuan za doprovodu Mgr. Ilony Kuboňové.

Projektové setkání ve Štýrském Hradci
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.01.2012 15:30:27
Projektové setkání ve Štýrském Hradci

Ve dnech 11. až 14. ledna 2012 bude v rakouském Grazu 8 našich žáků spolu s Mgr. Ilonou Kuboňovou pracovat spolu s kolegy z dalších zemí na projektu E-learning Mathematics Project for Students.

Handelsakademie Graz
02.02.2011 09:08:38
Handelsakademie Graz

8010 Graz, Grazbachgasse 71, Österreich

Web www.hak-graz.at 

Spolupráce na projektech E-learning and Math-Projects for Students and Teachers Across Europe (2011-13), PC Based Math Project for High School Students (2008-10), LTM – Learning Tools For Mathematics (2005-07)

Vzdělávací kurz v Rakousku
16.09.2010 23:36:31
Vzdělávací kurz v Rakousku

V rakouském Štýrském Hradci se uskutečnil vzdělávací kurz učitelů z několika evropských zemí. V rámci programu Comenius se učili používat při výuce matematický software. Název vzdělávací akce byl: Mathematics E-learning software for High School: Units for Mathematics Teachers for Teaching and Learning Mathematics. Naši školu reprezentovala p. Kuboňová.

Vídeň historická a kulturní
05.05.2010 16:13:16
Vídeň historická a kulturní

Žáci oktáv navštíví ve dnech 23. - 25. října Vídeň. Prohlédnou si Hofburg, Stephansdom, výstavu impresionistů v Albertině, Schönbrunn, výstavu Gustava Klimta v Belvederu a další pamětihodnosti rakouského hlavního města. Současně si procvičí němčinu. Organizátorem akce je p. prof. Mrzenová.

Jednání ve Vídni
05.05.2010 16:07:29
Jednání ve Vídni

Příští týden se bude konat ve Vídni schůzka učitelů ze 14 škol z 10 evropských zemí k mezinárodnímu projektu "PC Based Math Project for High School Students". Gymnázium Teplice bude zastupovat koordinátorka projektu Mgr. Ilona Kuboňová.