Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Předměty
Předměty -
5.B v Chomutově
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.06.2015 12:52:29
5.B v Chomutově

Ve dnech 26. a 27. června 2015 pobývala naše třída 5.B u Kamencového jezera v Chomutově. V pátek jsme se ihned po příjezdu utábořili v kempu, který se rozkládá přímo na břehu jezera. 

 

2.A v Máchově kraji
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.06.2015 12:46:04
2.A v Máchově kraji

Ve čtvrtek 25. června2015 se třída 2.A vydala na třídenní výlet k Máchovu jezeru. Bydleli jsme v kempu Intergast ve Starých Splavech. První den jsme vyrazili k Mácháči, kde jsme si smočili nohy, jedna odvážlivkyně se dokonce vykoupala celá. Druhý den nás čekal náročný pochod na Bezděz. Za odměnu jsme nakonec jeli půl zpáteční cesty vlakem. Večer jsme uspořádali turnaj v přehazované. Počasí nám přálo a výlet jsme si užili. B. Lacinová a kol., 2.A

6.B v Terezíně
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.06.2015 12:13:13
6.B v Terezíně

Dne 26. června 2015 navštívila třída 6.B město Terezín, konkrétně dvě části Památníku Terezín (Malou pevnost a Muzeum ghetta) a Pevnost Terezín (Velká pevnost, podzemní chodby obranného systému pevnosti). Od průvodců jsme se dozvěděli podrobné a zajímavé informace o celkové historii a architektuře jednotlivých významných objektů v Terezíně a také o lidských osudech spojených s Terezínem. V. Jedlička

Kvarta a kvinta po stopách husitů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.06.2015 12:09:30
Kvarta a kvinta po stopách husitů

V pátek 26. června 2015 se třídy 4.A a 5.A vydaly po stopách husitů v našem kraji. Cílem byl výšlap na husitské hrady, přesněji řečeno zříceniny, Kalich a Oltáříček. Cesta ovšem vedla kolem řady dalších zajímavých míst, a tak jsme si přesně v duchu rady našeho průvodce pana učitele Raka "představte si, že jste droni" a za jeho podrobného výkladu alespoň v představách prohlédli celou oblast pěkně shora.

7.A na návštěvě pivovaru
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.06.2015 12:07:16
7.A na návštěvě pivovaru

V pátek 26. června 2015 navštívili studenti 7.A pivovar ve Velkém Březně, kde se vaří tradiční Březňák, pivo, které je dodáváno i do britské Sněmovny lordů. Při komentované prohlídce se seznámili s historií i současným provozem pivovaru. O. Reich

4.B vstoupila do vesmíru
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.06.2015 11:51:00
4.B vstoupila do vesmíru

26. června 2015 vstoupili studenti 4.B Bránou do vesmíru. Navštívili totiž výstavu, kde jsou exponáty zapůjčené z US Space and Rocket Center (USSRC) americké NASA z lunárních výprav v programu Apollo, mezi nimiž nechybí ani kámen z Měsíce, bezesporu nejcennější exponát celé expozice. 

 

Pohár vědy - Neuron 2015
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.06.2015 11:43:12
Pohár vědy - Neuron 2015

Žáci 1.A G. Bělová, A. Kotalová, N. Schindlerová skončili na 75. místě v celostátní soutěži vyhlášené Asociací mladých debrujárů. Soutěžili v týmu G.N.A. po celé 4 měsíce. Náplní bylo zpracovat a vyzkoumat některé fyzikální jevy. Úkoly dostávali studenti každý měsíc jiné a měli právě měsíc na zpracování těchto úkolů, které se posílali porotě k posouzení. Výsledek byl vyhlášen v červnu 2015. E. Mojžišová

Středověké skriptorium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2015 21:33:37
Středověké skriptorium

Jedno ze stanovišť dopoledního husitského programu 24. června 2015 bylo i Skriptorium. V učebně číslo 5 jsme se pod vedením paní profesorky Barbory Dvořákové seznámili s prací ve středověkých skriptoriích a vyzkoušeli výrobu knih. Zkoušeli jsme například psát dobovým písmem, jiná skupina se pokusila o vazbu knihy a její přebal.

Sportovní den
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2015 20:04:42

Včera 25. června 2015 proběhl na GT sportovní den. Žáci si mohli vybrat z 18 nabízených aktivit. Přinášíme fotoreportáž dokumentující jejich činnost.

Jan Hus v novinách
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2015 19:51:21
Jan Hus v novinách

Zprávu o našem Husovu dni přinesl 25. června 2015 Teplický deník. Podívejte se, co o naší akci napsali a jakých 25 fotografií pořídili. Zde.

Učitelé GT připomněli Husa
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 21:08:54

24. června 2015 připomínali učitelé GT památku Jana Husa a význam jeho myšlenek prostřednictvím mnoha neobvyklých vyučovacích hodin, ale také svým vzezřením. Podívejte se, jak jim to slušelo.

Tábor lidu na podporu Husa
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 20:05:36

Od dvou hodin po poledni na sv. Jana 2015 sešlo se na teplickém rynku Svobody lidí mnoho: učení mistři středního učení teplického, žáci téhož, ale také měšťané tepličtí, chasa chudinská i ozbrojenců počet značný. Proneseny projevy na Husovu podporu byly a take dva dopisy z Kostnice přečteny. Po zprávě o Husově smrti lid pohrozil odplatou a zbraně zařinčely. Houf ozbrojenců včetně jezdectva se pak vydal směrem na Prahu.

Řinčení zbraněmi
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 19:58:39

Když se spravedlnost nedovede prosadit slovy, nezbývá, než sáhnout k hrubé síle. Stalo se tak i po přečtení zprávy Petra z Mladoňovic o hrdinské smrti mistra Jana v Kostnici.

Průvod husitů Teplicemi
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 18:21:35

Ve tři čtvrtě na dvě 24. června 2015 vyrazil od gymnázia průvod čítající asi 800 osob. Sto z nich byli ozbrojenci. Nechběla jízda ani potah s husitským vozem. Cestou na náměstí Svobody zaněl chorál Ktož jsú boží bojovníci.

O Husovi s faráři
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 18:03:04

V rámci připomenutí 600. výročí smrti Jana Husa byli na přednášky a následnou diskusi pozváni představitelé církve. Na jedné straně Husovu činnost obhajovala farářka Československé církve husitské paní Daniela Zdislava Klimešová, na druhé straně volil trochu kritičtější slova Salesián z teplické fary pan Václav Čunek. Do diskuse se zapojili i studenti a tak v nich snad zůstane pocit nečernobílého vnímání této zajímavé historické osobnosti. Jiří Řehák

Průvod husitů - příprava
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 17:15:23

Průvod od GT na náměstí Svobody byl naplánován na 13:45 24. června 2015. Přípravy byly veliké, dlouhodobé a odpovědné. Posuďte sami.

Husova kázání
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 16:26:24
Husova kázání

24. června 2015 se Beuronská kaple GT proměnila v kapli Betlémskou. T. Záhorcová a V. Vaňková připravily pro žáky v rámci Husova dne ukázky z mistrova kázání.

Hádání duše s tělem
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 12:30:22
Hádání duše s tělem

Den dvacátý čtvrtý měsíce června roku tohoto odehrály se neobyčejné události, které umožnily osazenstvu gymnaziálnímu nahlédnout do doby Mistra Jana. Žactvo i profesoři přenesli se do středověku a zkoumali dobu tuto důkladně. Svědky tak byli neobyčejného sporu, který musel nakonec rozsoudit samotný královský rychtář.

Listování podle Jerznkjana
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 12:24:39

Středeční dopoledne patřilo Mistru Janovi i v učebně číslo 15. Kvinty A, B, F tu prostřednictvím V. Jerznkjana 6. A a T. Kučery 3. B listovaly knížkou J. Krajčiříkové Dopisy z Kostnice. Pořad byl sestaven z dopisů, které píše Jan Hus svému žákovi Martinovi. Tyto dopisy se prolínaly s Husovými vzpomínkami na uplynulý život – od dětství až po jeho uvěznění v Kostnici a přístupnou formou přiblížily hlavní události Husova života a jeho učení. Autorem parafrází dopisů, které Mistr Jan Hus posílal svým přátelům v době svého věznění v Kostnici, je V. Jerznkjan. Původní texty upravil jazykově tak, aby byly srozumitelné a zajímavé pro –náctileté, jeho Hus píše maily, používá iPhone, mluví o Facebooku. Mluvené slovo doprovodila dobová scénická hudba. J. Sanitriková

Výsledky srovnávacího testu z M v kvintách
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 11:34:51
Výsledky srovnávacího testu z M v kvintách

Poněkud opožděně zveřejňujeme výsledky testu, který psalo 137 kvintánů již 12. června 2015. Není se totiž čím chlubit - průměr je 3,77. Vypadá to, že rozrůzněnost výsledků roste. Na jedné straně máme v matematice vítěze celostátního kola SOČ a na druhé řadu žáků, kteří nezvládají elementární početní úlohy. Z tohoto testu je více než třicet pětek a jen 7 jedniček.