Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Areál školy
8. květen Den vítězství
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.05.2012 00:26:17
8. květen Den vítězství

Gymnázium Teplice si také připomíná výročí konce 2. světové války, od kterého dnes uplyne 67 let. Oběti  války nám připomíná i pamětní deska nad hlavním vstupním schodištěm do budovy A.

Odhalení pamětní desky
22.09.2010 11:01:38
Odhalení pamětní desky

Teplice 23. října 2008 Dnes v 16 hodin proběhla před hlavním vstupem do naší školy malá slavnost - byla odhalena pamětní deska českému historikovi Dušanu Třeštíkovi, který je teplickým rodákem a absolventem teplického gymnázia. Aktu se zúčastnili členové širší rodiny pana Třeštíka, jeho spolupracovníci z Historického ústavu AV ČR, představitelé Regionálního muzea Teplice (kteří instalaci desky iniciovali), zástupce magistrátu (který finančně přispěl na výrobu desky), učitelé a žáci Gymnázia Teplice a řada dalších hostů. Hlavním řečníkem byl prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. - spolupracovník Dušana Třeštíka z Historického ústavu Akademie věd. Foto ze slavnosti je zde.

Výstavba budovy Státní reálky v Teplicích
27.08.2009 22:56:59

Monumentální budova dnešního Gymnázia Teplice byla postavena původně jako nové působištěněmecké reálky (Staatliche Realschule), sídlící od roku 1875 zpočátku v budově na Školním náměstí.

Nápisy na školní budově
27.08.2009 22:56:17

Při opravě fasády naší školy byly opraveny i nápisy umístěné na třech arkýřích na průčelí budovy. Připomínají jména významných přírodovědců, filozofů, historiků a politiků. Pokusili jsme se o krátké představení těchto osobností.

Budova dnešního Gymnázia Teplice od roku 1938 do dneška
27.08.2009 22:55:25

    Po mnichovském diktátu se dosavadní československá Státní reálka (Staatsrealschule) dostala ve školním roce 1938/39 pod svrchovanost Velkoněmecké říše a byla přejmenována na Státní vyšší školu pro jinochy (Oberschule für Jungen). Ve školním roce 1939/40 byla rozšířena na osmitřídní.

Kaple v budově B Gymnázia Teplice
27.08.2009 22:54:28

Kaple gymnázia v Teplicích postavená v druhé polovině minulého století je zvenku nenápadnou budovou, uvnitř je však vyzdobena neobvyklými a originálními freskami takzvané Beuronské školy.