Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Maturity


Rok Počet maturantů Rozvrhy
2017 136 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F  
2016 153 8.A, 8.B, 8.C, 8.DX, 8.E, 8.F  
2015 133 8.A, 8.B, 8.CX, 8.D, 8.E, 8.F  
2014 155 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F  
2013 144 8.A8.B8.C8.D8.E8.F 
2012 142  8.A-F  
2011 140  8.A8.B8.C8.D8.E8.F
2010 150  
2009 113  
2008 132  
2007 131  
2006 129  
2005 154  
2004 171  
2003 159  
2002 60  
2001 121    
2000 51    
1999 101    
1998 103    
1997 128    
1996

118

   

Podzimní maturity - výsledky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.09.2017 21:21:26
Podzimní maturity - výsledky

Maturitu v prvních zářijových dnech konalo celkem dvacet žáků (z 21 přihlášených) a jejich výsledky jsou následující:

Protokoly pro maturanty
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.06.2017 16:43:12
Protokoly pro maturanty

Dnes 15. června 2017 všichni maturanti, kteří konali společnou část maturitní zkoušky, obdrželi prostřednictvím školních mailů podrobný Protokol o výsledcích společné časti maturitní zkoušky žáka. Dokument ukazuje výsledky žáků u jednotlivých dílčích zkoušek v procentech a uvádí i jejich percentilové umístění. Maturantům doporučujeme si dokument vytisknout a uschovat spolu s maturitním vysvědčením. M. Řeháková

Poslední den ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.05.2017 18:30:31
Poslední den ústních maturit

24. května 2017 byly na GT ukončeny maturitní zkoušky. Celkem maturovalo 136 žáků (z toho 6 repetentů). Ze 130 žáků, kteří ukončili ročník na jaře 2017, je 17 neúspěšných (tj. 13%).

5. den ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.05.2017 21:24:16
5. den ústních maturit

23. května 2017 konalo zkoušku dospělosti 24 maturantů, dva žáci z 8.C neprospěli. Dva studenti neuspěli u zkoušky z dějepisu a jeden z nich nezvládl i český jazyk.

4. den ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.05.2017 21:49:02
4. den ústních maturit

Dnes 22. května 2017 začal poslední maturitní týden. Ústní maturity zahájili žáci tříd 8.C, D a 8.E. Celkem maturovalo 22 žáků a dva repetenti. Tři žáci z 8.C neprospěli, dva z anglického jazyka a jeden ze základů společenských věd.

3. den ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.05.2017 19:04:45
3. den ústních maturit

Dnes 18. května 2017 skončily maturity tříd 8.B a 8.F. Z celkem deseti maturantů uspělo sedm, tři žáci neprospěli. Jedna z maturantek neprospěla z Aj a další žák z 8.B neuspěl ve dvou předmětech – Zsv a Čj. V 8.F byl neúspěšný jeden žák z dějepisu. Tímto jsme zakončili první maturitní týden. Od 22. května 2017 složí svou zkoušku dospělosti i třídy 8.C, D a E.

2. den ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.05.2017 19:25:53
2. den ústních maturit

Dnes 17. května 2017 maturovalo 25 žáků ve třech třídách a všichni uspěli. 8.A dnešním dnem maturitní zkoušky ukončila, z patnácti maturujících žáků jeden neuspěl. Byla to naše nejméně početná třída ze všech (celkem máme 29 tříd).

Ústní maturity zahájeny
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.05.2017 17:07:08
Ústní maturity zahájeny

Třídy 8.A, 8.B a 8.F dnes 16. května 2017 zahájily ústní maturity. Ve třídě 8.A konalo zkoušku 7 žáků, z toho 1 neprospěl. V 8.B zkoušku vykonalo 9 žáků úspěšně. V 8.F bylo sedm úspěšných maturantů a jeden repetent, který zkoušku také zvládl.

Výsledky didaktických testů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.05.2017 08:48:02
Výsledky didaktických testů

Výsledky didaktických testů maturitní zkoušky společné části dnes 15. května 2017 obdrželi maturanti prostřednictvím školních mailů. Tři žáci neuspěli u testu z matematiky a jeden z českého jazyka. Výsledky slohových prací ještě nemáme k dispozici.

Maturitní písemné práce z cizích jazyků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.04.2017 12:45:48
Maturitní písemné práce z cizích jazyků

12. dubna 2017 psali oktaváni GT písemné práce (formou didaktického testu) profilové části maturit. Z anglického jazyka to bylo 37 žáků, z němčiny 13, z ruštiny 6 a z francouzštiny 2 žáci. Až na jednu omluvenou distanční žákyni přišli všichni pozvaní. 

Témata maturitní písemky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.04.2017 16:58:15
Témata maturitní písemky

Dnes 11. dubna 2017 psalo 135 oktavánů písemnou práci z českého jazyka, která je součástí společné části maturit. Mohli si vybírat z desti témat různých slohových útvarů. Podívejte se, co měli na výběr.

Protokoly o výsledcích společné části MZ
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.06.2016 20:03:15
Protokoly o výsledcích společné části MZ

Dnes 20. června 2016 byly maturantům prostřednictvím školních mailů odeslány poslední dokumenty s výsledky společné části maturitní zkoušky 2016. Vedle výsledků, které již znají, se tam také mohou dočíst, jaký získali u společné části percentil. Tento dokument požadují některé VŠ a je povinou součástí maturitní dokumentace. Doporučujeme dokument vytisknout a uložit k maturitnímu vysvěčení. M. Řeháková

Maturity na GT skončily
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.05.2016 20:58:56
Maturity na GT skončily

Dlouhé maturitní období, které začalo již 18. dubna písemnými zkouškami, bylo dnes ukončeno. Ze 158 maturantů prospělo 140 (tj. 89%). Nejvíce neúspěchů zaznamenal Čj (5), Zsv (4), M spol. část (3), Z (3) a Aj (3). Celkem studenti neprospěli u 25 dílčích zkoušek. Statistika posledního maturitního dne je následující: zkoušku konalo dvacet čtyři maturantů a jedna repetentka. Tři studenti neuspěli (ze Zsv, zeměpisu a informační gramotnosti).

Druhý maturitní týden – den druhý
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.05.2016 19:06:12
Druhý maturitní týden – den druhý

Dnes 24. května 2016 skládalo maturitní zkoušku dvacet čtyři maturantů a dvě repetentky. Dvě studentky neuspěly, jedna ze dvou předmětů (maturantky nezvládly Aj a Z). Neuspěla i jedna z repetentek (z Čj). Zítra nás čeká poslední den maturitního klání, ve večerních hodinách budou zkoušky všech maturitních tříd zakončeny. 

Druhý maturitní týden zahájen
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.05.2016 18:00:54
Druhý maturitní týden zahájen

Dnes 23. května 2016 byly zahájeny ústní maturitní zkoušky tříd 8.A, 8.D, 8.E a 8.X. Maturitu skládalo dvacet pět maturantů, čtyři studenti neuspěli (z toho jeden ze dvou předmětů). Neúspěchy zaznamenal český jazyk (dvakrát), dějepis, zeměpis a deskriptivní geometrie.

První maturitní týden u konce
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.05.2016 17:08:56
První maturitní týden u konce

8.B, 8.C a 8.F zakončila své studium na naší škole. Dnes 19. května 2016 maturovalo 8 žáků z 8.C, dva žáci neuspěli vždy u jednoho předmětu (ze Zsv a In). Celková statistika za první maturitní týden je následující:

Třetí maturitní den
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.05.2016 18:49:55
Třetí maturitní den

Dne 18. května 2016 skládalo maturitní zkoušku dvacet pět maturantů, jeden student z 8.F neprospěl ze dvou předmětů (český jazyk a informatika). Pro 8.B a 8.F ústní maturity dnešním dnem skončily, v 8.C bude zítra konat zkoušku osm maturantů.

Ústní maturity - den druhý
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.05.2016 18:13:28
Ústní maturity - den druhý

Dne 17. května 2016 skládalo zkoušku dospělosti dvacet pět maturantů, jedna studentka z 8.C neprospěla ze dvou předmětů (český jazyk a základy společenských věd).

První den ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.05.2016 18:30:58
První den ústních maturit

Dne 16. května 2016 byly zahájeny maturitní zkoušky tříd 8.B, 8.C a 8.F. Zkoušku konalo dvacet čtyři maturantů, všichni uspěli. Jen tak dál! Nad regulérností maturit dohlížejí předesedové maturitních komisí, kteří jsou z G Duchcov a G Ústí nad Labem, Jateční.

Podzimní maturity
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.09.2015 15:45:09
Podzimní maturity

Dnes 14. září 2015 proběhly na GT podzimní maturitní zkoušky. Ústní maturitu konalo celkem patnáct studentů, všichni v prvním opravném termínu. Dvanáct žáků opakovalo pouze jeden předmět, tři žáci měli předmětů více.