Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Přijímání na VŠ
Úspěšnost absolventů 2016
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.01.2018 15:07:35
Úspěšnost absolventů 2016

Ze 119 absolventů v roce 2017 se na vysoké školy úspěšně dostalo 112, což je 94 %. Nejvíc žáků odešlo na Univerzitu Karlovu (26). Následovaly UJEP Ústí nad Labem (20), ČVUT Praha (16), VŠE Praha 11) a VŠCHT Praha (10). Celkem 31 žáků (26 %) si zvolilo technicky zaměřené obory. Tři žáci odešli studovat do zahraničí. Podrobnosti najdete v tabulce zde. Přehled zpracovala Mgr. J. Emingrová.

Úspěšnost absolventů 2016
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.11.2016 18:30:26
Úspěšnost absolventů 2016

Je polovina listopadu 2016 a my máme ucelenou statistiku o našich letošních absolventech. Celkem jich letos bylo 142. Znich nyní 134 (94,4 %) studuje na vysokých školách, dva jsou na vyšších odborných školách, tři odjeli na zkušenou do ciziny, jeden je v tzv. nultém ročníku vysoké školy a dva nastoupili do zaměstnání.

Úspěšnost absolventů 2015
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.11.2015 10:47:30
Úspěšnost absolventů 2015

Gymnázium Teplice v roce 2015 absolvovalo 113 žáků. 102 z nich nyní studuje na vysokých školách, tři jsou na ročním pobytu v cizině, dva studují tzv. nultý ročník vysoké školy, jeden je na jazykovém kurzu a pět si jich našlo zaměstnání. Nikdo není hlášen na úřadu práce.

Úspěšnost absolventů 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.12.2014 16:32:16
Úspěšnost absolventů 2014

Úspěšnost našich absolventů 2014 trochu klesla. Ze 131 absolventů jich je nyní na vysokých školách 119 (90,84 %). Těšit nás může aspoň vědomí, že nejvíc (35 - tj. 27 %) jich odešlo studovat technické obory. Pozitvně vyznívá i pořadí jednotlivých VŠ: první je Univerzita Karlova (30 žáků), druhé ČVUT (23) a třetí UJEP (15). Podrobnosti najdete v tabulce zde.

Úspěšnost absolventů 2013
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.12.2013 17:07:29
Úspěšnost absolventů 2013

V roce 2013 jsme měli celkem 134 absolventů. Z nich je nyní na vysokých školách 124 (92,54 %). Těší nás, že nejvíc (36 - tj. 27 %) jich odešlo studovat technické obory, a to spíše ty náročnější. Např na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT bylo přijato pět našich absolventů. Na druhém místě jsou ekonomické obory. Ty nyní studuje 31 (23 %) našich úspěšných maturantů. Na třetím místě jsou obory přírodovědné s 12 (9 %) studenty. Za zmínku stojí i vysoký počet žáků na uměleckých oborech - 5. Podrobnosti najdete v tabulce zde.

Úspěšnost absolventů 2012
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.11.2012 16:00:15
Úspěšnost absolventů 2012

Letos úspěšně absolvovalo GT 136 maturantů. Na vysokou školu se jich přihlásilo 135 a přijato bylo 132. Celkem tedy na VŠ studuje 97 % letošních absolventů. Tři třídy - 8. A, C a F byly úspěšné stoprocentně. Nejvíce našich žáků zamířilo shodně na Univerzitu Karlovu a na ústecký UJEP - po 35. Následuje VŠE Praha (13 přijatých), ČVUT Praha (12), VŠCHT Praha (7) a Masarykova univerzita Brno (5).

Úspěšnost absolventů 2011
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.11.2011 12:50:36
Úspěšnost absolventů 2011

Z celkového počtu 137 absolventů (červen 2011) se jich 136 ucházelo o přijetí na vysokou školu. Přijatých jich bylo 130 - tedy 95 %. Oktávy A a B byly úspěšné na 100 %. Nejvíce našich žáků nastoupilo na Univerzitu Karlovu (31), ústeckou UJEP (30), Vysokou školu ekonomickou (18) a ČVUT (12). Jsme rádi, že vzrostl počet přijatých na prestižní obory: medicína (8), právo (5), ekonomie (30), umělecké obory (2). Ceníme si i zvýšených počtů na přírodovědných oborech (20). Dva naši studenti odešli na VŠ do ciziny (USA, Německo). Více v tabulce zde.

Úspěšnost absolventů 2010
16.12.2010 14:22:51
Úspěšnost absolventů 2010

V letošním roce má naše škola 137 absolventů. 129 z nich bylo přijato ke studiu na VŠ. Je to 94 %. Nejvíce našich absolventů nastoupilo na ústeckou UJEP (38), na druhé místo se dostalo ČVUT (20) a třetí je Univerzita Karlova (19). Na technické obory odešlo celkem 33 studentů, lékařských fakultách studuje 7 absolventů, z 5 budou architekti a jednoho máme na divadelní fakultě AMU. Detailní rozpis údajů o našich absolventech je v tabulce zde.