Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Potvrzení o studiu

Škola vystavuje na požádání tato potvrzení:

  • Potvrzení o studiu (v daném školním roce) - je potřebné např. pro nižší daň na brigádě, získání průkazky na žákovské jízdné apod. Formulář vytiskneme sami.

  • Potvrzení pro Správu sociálního zabezpečení - je třeba pro získání sociální pomoci. Formulář poskytuje SSZ. Formulář SSZ.

  • Potvrzení o studiu pro zaměstnavatele rodičů kvůli dani ze mzdy. Formuláře máme.

Všechna potvrzení vystavuje paní Másilková ve školní prodejně odborné literatury a školních potřeb. V září je však třeba obracet se na třídní učitele, kteří na začátku školního roku pomáhají zvládnout velký nápor požadavků.

Před předložením formuláře je třeba vyplnit pravdivě všechny příslušné údaje.

Uvolnění z výuky
24.03.2011 20:06:23
Uvolnění z výuky

Žádáte-li o uvolnění z výuky z důvodu sportovního soustředění, ozdravného pobytu či rekreace, zvažte prosím velmi pečlivě, zda je to opravdu v zájmu dítěte a zda danou akci nelze uskutečnit v době prázdnin. Pokud se pro žádost rozhodnete, učiňte tak prostřednictvím elektronického komunikačního systému školy. Žádost vždy adresujte třídnímu učiteli. Pošlete ji aspoň týden před předpokládaným začátkem akce a uveďte důvody, proč je důležitá.

Uvolnění z tělesné výchovy
23.03.2011 09:20:20
Uvolnění z tělesné výchovy

Žáci, kteří žádají nějaké úlevy či úplné osvobození z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů, musejí vedení školy předložit lékařem potvrzenou zprávu o míře jejich pohybových omezení. K tomu účelu je třeba využít formulář, který je ke stažení zde. Ten si vytiskněte a vyplněný a potvrzený odevzdejte v kanceláři zástupce A p. prof. Řehákové. Ředitel pak rozhodne o případném přeřazení žáka na tělesnou výchovu pro zdravotně postižené či o úplném uvolnění.