Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Instituce

Floristický kurz

Na týden od 11. do 17. června 2021 se do Teplic sjelo sedmdesát botaniků z celého Česka. Důvodem takové koncentrace znalců rostlin je konání floristického kurzu, jahož organizátorem je Česká botanická společnost. Gymnázium Teplice ke konání akce také trochu přispělo.

12.07.2021 19:10 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Dobrý list komory

Okresní hospodářská komora Teplice oceňuje středoškoláky, kteří při svém studiu prokázali velmi dobré výsledky. Činí tak formou udělení diplomu nazvaného Dobrý list komory a také hmotnými dárky. Mezi oceněnými ve dnech 10. a 11. června 2021 jsou i čtyři naši čerství absolventi:

14.06.2021 13:45 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Tajemství kamenů

Tajemství kamenů

Jednou ze stážistek, které pátrají po tajemstvích skrytých uvnitř kamenů v Geofyzikálním ústavu AV ČR je Barbora Rodová z 5.B. Více se dozvíte zde.

29.04.2021 21:25 - RNDr. Zdeněk Bergman

Microsoft partner

Gymnázium Teplice je již řadu let partnerem firmy Microsoft. Odráží se to kromě jiného v tom, že organizujeme různá školení a soutěže týkající se informatiky a programování. V dubnu 2021 u nás byla natáčena část reklamního spotu této firmy.

24.04.2021 09:05 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Týden mozku

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci se 22. ročník našeho festivalu uskuteční online, a to v týdnu od 15. do 21. března 2021. Hlavní přednáškový cyklus bude probíhat od pondělí do pátku v odpoledních až podvečerních hodinách.

24.02.2021 20:35 - Mgr. Pavla Bergmanová

Více

Škola Paměti národa

Gymnázium Teplice získalo ocenění, jehož název je v titulku. Doručeno nám sice bylo 19. ledna 2021, ale je za dlouhodobou několikaletou spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum. Stěžejním projektem je Paměť národa - databáze vzpomínek pamětníků a příběhů z naší moderní historie.

19.01.2021 11:43 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Výsledky testování gramotností

V prosinci 2020 se sextáni účastnili testování gramotností - matematické a čtenářské. Testy připravila společnost Scio. Výsledky žáků známe, každý účastník obdržel individuální zprávu o tom, jak uspěl. Testy byly adaptivní, což znamená, že se druh i pořadí otázek měnily podle správnosti předchozích odpovědí. Žáci vyplňovali u každé gramotnosti tři dílčí testy.

04.01.2021 19:40 - RNDr. Věra Ševčíková

Více

Vědecké stáže pro talentované žáky

Vědecké stáže nabízejí bezplatně talentovaným studentům středních škol z celé republiky příležitost zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků.

04.11.2020 20:35 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Národní srovnávací zkoušky VI.

Tuto sobotu 11. července 2020 proběhnou na GT letos již poslední NSZ - přijímací zkoušky na desítky fakult mnoha vysokých škol V Česku i na Slovensku.

09.07.2020 12:55 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Podpořila nás JČMF.

Jednota českých matematiků a fyziků - resp. její součást Česká matematická společnost podpořila naši školu darem 8 000 Kč. Jde vlastně o cenu v Soutěži ČMS pro mladé. Děkujeme!

09.07.2020 11:16 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

1 2 3 . . . Další Čekejte...

Fotogalerie

Foto tříd 2021

Foto tříd 2021

24 fotek

V úterý 22. června 2021 se pořizovaly fotografie všech tříd GT. Autorem je náš absolvent Štěpán Hon.

RNDr. Zdeněk Bergman
21.07.2021 19:27

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz