Logo Ústecký kraj

Pax hominibus bonae voluntatis.

Ekonomie - En

Předměty Třída Ve škole
Václava

Ing. Václava Tomášová

Telefon: 417 813 016
Email: tomasova@gymtce.cz

En od 2011

Ekonomická olympiáda

Informujeme o výborných výsledcích školního kola Ekonomické olympiády, která probíhala od 20. listopadu do 1. prosince 2023. Našich celkem 57 studentů ze 3. a 4. ročníků se školního kola účastnilo v úterý 21. 11. v rámci ekonomického semináře.

10.12.2023 19:38 - Ing. Václava Tomášová

Více

Studenti gymnázia v ČNB

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 navštívili studenti 7.C v rámci hodiny Zsv Českou národní banku. Prohlédli si zde Expozici Návštěvnického centra ČNB, která seznamuje školy a veřejnost se základy ekonomie a vysvětluje roli České národní banky v oblasti peněz a hlavě české měny.

24.11.2023 18:55 - Mgr. Miroslav Vartecký

Více

Euro a veřejné finance v septimách

V pátek 10. listopadu 2023 již poněkolikáté navštívil naše gymnázium člen Národní rozpočtové rady Ing. Petr Musil, Ph.D. 

12.11.2023 20:37 - Mgr. František Frolík

Více

Beseda s absolventkou pro zájemce o studiu ve Velké Británii

Naše absolventka z roku 2020 Kateřina Panešová právě ukončila bakalářské studium matematiky na Oxford University a pokračuje v magisterském studiu tamtéž.

21.09.2023 09:16 - Mgr. Eva Jusková

Více

Návštěva guvernéra ČNB

V pondělí 12. června 2023 se žáci Gymnázia Teplice setkali s guvernérem České národní banky Ing. Alešem Michlem, Ph.D. V aule s ním hodinu diskutovali o jeho práci, úloze ČNB a makroekonomických jevech a ukazatelích.

12.06.2023 12:53 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Jaká byla studentská konference?

Pátek 9. června 2023 patřil studentské konferenci. Na šedesát septimánských prezentací v sedmi sekcích (2x Sociální vědy a právo, Ligvistika a estetika, Chemie, Biologie a tělověda, Matematika, fyzika a informatika a Historie, geografie a geoglobalistika) sledovaly tři stovky sextánů a septimánů, asi 30 učitelů, 15 externích porotců (FSI UJEP, PřF UJEP, FJFI ČVUT, PrF ZČU, MFF UK, FCHI VŠCHT, TU Wien, Národní pedagogický institut, Ped.-psychologická poradna Kadaň, TeepCo, s.r.o.) a také…

12.06.2023 08:55 - Ing. Jakub Mráček

Více

Organizace studentské konference

Třetí ročník studentské konference je za dveřmi, uskuteční se už v pátek 9. června 2023. Zúčastní se jí 380 sextánů a septimánů. Přečtěte si základní organizační parametry.
 

08.06.2023 12:22 - Ing. Jakub Mráček

Více

Program studentské konference

V pátek 9. června 2023 vystoupí 63 septimánů a spetimánek na studentské konferenci. Prohlédněte si program a do čtvrtka, 23:59 vyberte, kam se půjdete podívat.

06.06.2023 10:21 - Ing. Jakub Mráček

Více

Studentská konference se blíží

9. června 2023 uspořádáme třetí studentskou konferenci. Septimáni/ky si vyzkouší prezentaci své seminární práce a dostanou na to od publika konstruktivní zpětnou vazbu. Novinkou letošního ročníku je pasivní účast všech sext a taky slavnostnější závěr v kině Květen. Detailní informace (včetně možnosti se z prezentace odhlásit) najdete na našem webu.

25.05.2023 10:39 - Ing. Jakub Mráček

Více

Výběr seminářů ke kontrole

Stávající sextáni a septimáni si v minulých týdnech vybírali jedno- a dvouleté semináře. Prosímo o kontrolu do pondělí 1. května 2023, 23:59. Návod je níže.

27.04.2023 10:57 - Ing. Jakub Mráček

Více

1 2 3 . . . Další Čekejte...

Zpět na předměty

Fotogalerie

6.G na Kraji

6.G na Kraji

6 fotek

8. února 2024 navštívila třída 6.G Krajský úřad a setkala se s hejtmanem.

Mgr. Rostislav Gramskopf
12.02.2024 13:26

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz