Logo Ústecký kraj

Rodičům

Konzultace a psychoterapie psychologa

Školní psycholog PhDr. Vojtěch Hadraba vypisuje konzultační a terapeutické hodiny pro studující, rodiče i zaměstnance školy na listopad 2023 takto:

31.10.2023 11:50 - PhDr. Vojtěch Hadraba

Více

Čajový dýchánek pro rodiče kvintánů

Během krásného podzimního odpoledne 25. října 2023 jsme se setkali s rodiči 5.D na čajovém dýchánku, který jsme si pro ně připravili spolu se studenty. Rodiče ocenili příležitost se spolu navzájem poznat a zcela neformálně se seznámit i s třídní učitelkou.  Na chutném pohoštění, které napomohlo příjemné a uvolněné atmosféře, se podíleli studenti i samotní rodiče. 

27.10.2023 08:30 - Mgr. Jitka Polívková

Více

Setkání s rodiči 1.A

Neformální třídní schůzka, kterou jsme měli jako třída 1.A ve škole 5. října 2023, byla velice zábavná. Bylo skvělé, že každý něco přinesl, něco koupil nebo upekl a všichni jsme všechno ochutnali. Ukázali jsme rodičům školní biopark a prošli s nimi celou školu. 

19.10.2023 14:23 - Mgr. Marcela Šefcová

Více

Párty do tmy

Dne 6. října 2023 proběhlo neformální setkání rodičů a žáků třídy 5.G. Cílem akce bylo seznámení rodičů s prostředím školy a poznat se mezi sebou.

08.10.2023 17:59 - Mgr. Jan Steinsdörfer

Více

Adaptační kurzy pro kvinty

V prvním zářijovém týdnu školního roku 2023/24 proběhly adaptační kurzy pro žáky kvint. Šest tříd čtyřletého studia vyrazilo na dvoudenní pobyt do Bíliny, kde pro ně byl připraven pestrý program cílený na seznámení se žáků se spolužáky a učiteli. Program poté žáci ohodnotili krátkým dotazníkem.

23.09.2023 14:15 - Mgr. Bc. Marcela Řeháková

Více

Adaptační kurz žáků primy

Ve středu 6. září 2023 si žáci ve spolupráci s Mgr. Bohdanou Růžičkovou a Mgr. Denisou Třešňákovou s PPP rozvíjeli formou aktivit v komunitním kruhu kompetence komunitní (aktivita ve skupině) a kompetence sociální a personální (spolupráce, respekt, dobré vztahy). Hravou formou jsme se snažili dosáhnout cíle nastavení optimálního klimatu ve třídě.

14.09.2023 20:12 - Mgr. Marcela Šefcová

Více

Tmelení třídních kolektivů kvintánů

Noví studenti kvint ze tříd 5.D, F, G se vypravili ve středu 6. září 2023 se svými třídními učiteli na adaptační kurz do kempu v bílinské Kyselce, kde měli prostor na seznámení se spolužáky i učiteli.

08.09.2023 16:00 - Mgr. Jan Steinsdörfer

Více

Imatrikulace 5.E

Nakonec 7. září 2023 došlo i na žáky 5.E, aby slíbili, že vynaloží své úsilí a budou řádně studovat. Slavnost orámovaly fanfáry, promluvil ředitel RNDr. Zdeněk Bergman a moderátor Ing. Bc. Jakub Mráček.

07.09.2023 16:28 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Imatrikulace 5.B a 5.C

7. září 2023 nastala slavnostní chvíle složení studentského slibu pro žáky kvint B a C. V aule GT zazněla nejprve hymna Gaudeamus igitur a pak do rukou ředitele složili všichni žáci slib. Závázali se studovat řádně a pilně a dodržovat pravidla slušnosti a zákony.

07.09.2023 16:26 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Vrchol Bořně byl dobyt!

Ve dnech 4.- 6.září 2023 absolvovaly nové kvinty 5.B, 5.C a 5.E adaptační kurz v Bílině - Kyselce.

07.09.2023 01:20 - Mgr. Bc. Josef Kopřiva

Více

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz