Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Akademické fórum

28.11.2019 436 RNDr. Zdeněk Bergman

Akademické fórum

Dnes 28. listopadu 2019 proběhla na naší škole politologická debata na téma K čemu potřebujeme politické strany.

Přední odborníci - politologové - přijali pozvání Filosofického ústavu Akademie věd České republiky na akci, která má za cíl kultivaci veřejné diskuse na závažná společenská témata. Kultivací se rozumí to, že vědci jdou příkladem v tom, jak ve společenských vědách argumentovat, slyšet argumenty protistrany a jak na ně kultivovaně reagovat.

Řečníky byli:

Moderátorem debaty byl docent Michel Perottino (Institut politických studií FSV UK).

V úvodu jednotliví řečníci sdělili svůj pohled na hlavní důvody toho, proč jsou politické strany v demokratických systémech nepostradatelné. Asi po půlhodině začala diskuse, do které se zapojilo mnoho z přibližně sedmdesáti účastníků debaty. Vysvětlovalo se, přelo se, objasňovalo se, jak se vyvíjel systém demokratického vládnutí, jakou roli v tom sehrály politické strany, jak to bylo s kuriemi za Rakouska, proč je všeobecné volební právo lepší, jak mohou fungovat evropské nadnárodní strany, jak polarizace společnosti ovlivňuje stranictví, co je to politický marketing, jaký je vztah politické reprezentace a celku, který reprezentuje, co doporučit mladým voličům ohledně orientace v politickém boji, jaké bylo stranictví za první republiky a jak moc jiné je dnes, kolik členů mají politické strany a co vlastně reprezntují... atd.

Kromě akademiků se do diskuse zapojili i učitelé občanské výchovy a základů společenských věd několika škol Ústeckého kraje. Přišlo i několik desítek zástupců studentů - nejen z Gymnázia Teplice. Zúčastnila se i teplická veřejnost a je bezpochyby dobře, že informace o roli politických stran si přišli vyslechnout i někteří tepličtí zastupitelé.

Diskutovalo se dvě hodiny v plénu a další dvě hodiny ve skupinkách.

Hlavními diskutéry byli:

Vydařené setkání!

Zvláštní poděkování patří těmto organizátorům akce:

Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum Akademické fórum

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Bad Kissingen

Bad Kissingen

7 fotek

Ve dnech 17. až 20. února 2020 se 15 studentů našeho gymnázia vydalo navázat kontakt s partnerským gymnáziem Jacka Steinbergera v Bad Kissingenu.

Mgr. Martin Rak
19.02.2020 18:25

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz