Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Zprávy uchazečům o studium

22.05.2020 677 RNDr. Zdeněk Bergman

Zprávy uchazečům o studium

Přijímací zkoušky se blíží - proběhnou 8. a 9. června 2020. Všem přihlášenám jsme rozeslali e-maily s informacemi. Zde reakpitulujeme informace pro ty, kteří k nám fyzicky nedorazí, protože jsme pro ně škola na druhém místě:

Vážení rodiče,

evidujeme přihlášku Vaší dcery/syna ke studiu na naší škole. Vaše dítě si zvolilo Gymnázium Teplice na druhém místě, tudíž u nás nebude konat jednotné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky. Jednotnou zkoušku vykoná na škole, kterou dítě uvedlo na přihlášce jak první volbu. Všechny důležité informace jsou v dalším textu níže a na webových stánkách zde.

Pro školní rok 2020/21 plánuji přijmout 30 žáků do osmiletého studia (obor 79-41-K/81) a 150 žáků do studia čtyřletého (obor 79-41-K/41). Kritéria pro přijetí jsou uvedena zde: https://www.gymtce.cz/files/editor/files/dokumenty/2019/Kriteria_hodnoceni_uchazecu_2020.pdf.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na našich webových stránkách dne 16. 6. pro čtyřletý obor a 17. 6. pro obor osmiletý (v odpoledních hodinách). Výsledky budou zveřejněny v anonymizované podobě, místo jména bude uveden tento kód, který jsme vám zaslali na vaši e-mailovou adresu.

Zákonní zástupci mohou dne 16. 6. (čtyřletý obor) a 17. 6. (osmiletý obor) vždy od 9:00 do 12:00 nahlížet do spisu s podklady pro rozhodnutí. Od 18. 6. od 12:00 bude možné si na vrátnici školy vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí.

Oznámení o přijetí sdělujeme pouze elektronickou formou na vývěsce školy. Pokud se rozhodnete pro naši školu, tak současně lze na podatelně odevzdat zápisový lístek (do 5 pracovních dnů od zveřejnění informace o přijetí) a anketní lístek o volbě cizích jazyků. Ten si prosím vytiskněte zde a doneste spolu se zápisovým lístkem.

____________________________________

PS: Ti, kteří nás mají na prvním místě a dostaví se ke zkouškám, dostanou svůj kód od učitele, který bude organizovat zadání testů.

____________________________________

Pokud jste e-mail s informacemi nedostali, ozvěte se nám tady.

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Ocasatí obojživelníci

Ocasatí obojživelníci

35 fotek

Výstava v Muzeu města Duchcova připravená herpetologem PhDr. Jiřím Wolfem.

RNDr. Zdeněk Bergman
18.09.2020 17:54

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz