Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Uchazečům o studium

Rozdělení nováčků do tříd

Protože mi do dnešního dne (16. května 2018) přišlo už několik žádostí o to, aby byli určití přijatí uchazeči umístěni do určité třídy, cítím potřebu zveřejnit pravidla:

16.05.2018 08:21 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium

Ze 187 uchazečů jsme přijali 163. Tři se nedostavili a jeden z nich, který se řádně omluvil, bude skládat zkoušku v náhradním termínu.

30.04.2018 14:00 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium

Z 84 uchazečů jsme přijali 29. Jeden uchazeč se nedostavil - byl řádně omluven - a bude konat zkoušku v náhradním termínu. 

30.04.2018 13:00 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Kvintáni budou z 30 škol

Tak už máme zpracovány i výsledky uchazečů o čtyřleté studium. I je zvěřejním až v pondělí 30. dubna odpoledne. Zdůvodnění je stejné jako u osmiletého studia.

29.04.2018 16:40 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Primáni budou z 19 škol

Výsledky přijímacího řízení do prim (osmileté studium) už máme zpracovány. Jenže je ještě nesmíme prozrazovat.

28.04.2018 18:30 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Zpráva o přijímacích zkouškách

Jak už možná víte z médií, Centrum pro zjišťování výsledků (CZVV - tzv. Cermat) vzdělávání včera 27. dubna 2018 ohlásilo, že v testu z českého jazyka pro uchazeče o osmileté studium byla drobná chyba.

28.04.2018 13:41 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Informace pro uchazeče o studium

Pro ty, kteří se hlásí k nám na školu, máme tyto informace:

24.04.2018 21:11 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu

Tato kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dále dle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

31.01.2018 22:10 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Fotogalerie

Život se zrakovým postižením

Život se zrakovým postižením

20 fotek

22. a 23. května 2018 probíhá na naší škole projekt, který připravil ústecký Tyfloservis, konkrétně jeho vedoucí Mgr. Nikol Aková (absolventka GT) s kolegyní.

PhDr. Květuše Martínková
22.05.2018 23:14

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz