Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Uchazečům o studium

Přijímací řízení 2021

Termíny             Kritéria             Přihláška            Informace CZVV        Distanční studium

Přijímací zkoušky jsou povinné pro všechny uchazeče. V tomto školním roce se přihíží k výsledkům na ZŠ jen jako k druhotnému kritériu při bodové rovnosti za testy.

Základní informace o škole (se zvukem)

Prezentace Parlamentu GT - škola očima žáků (se zvukem)

Prezentace o přijímacím řízení

Co GT nabízí - prezentace

Rekordní počty přihlášek

Do pondělí 1. března 2021 jsme přijímali přihlášky ke studiu do osmiletého i čtyřletého oboru studia. Celkem jsme přijali rekordních 332 přihlášek ke studiu.

03.03.2021 13:53 - Mgr. Bc. Marcela Řeháková

Více

Poslední týden pro podání přihlášek

Poslední týden pro podání přihlášek

Dnes 22. února 2021 jsme začali odpočítávat poslední týden pro podání přihlášek ke studiu na naší škole. Termín vyprší 1. března! Všechny potřebné informace pro uchazeče jsou tady.

22.02.2021 12:17 - RNDr. Zdeněk Bergman

Prodloužení času u přijímacích zkoušek

Dne 15. února 2021 vydalo MŠMT opatření obecné povahy, kterým rpzhodlo o prodloužení času na testy, které jsou součástí přijímací zkoušky na střední školy:

16.02.2021 11:06 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Přihláška na GT - informace pro uchazeče

Přihlašování na střední školy začalo. Na podání přihlášky mají zájemci o studium na Gymnáziu Teplice celý únor. Nezazší termín pro podání přihlášky je 1. březen 2021.

08.02.2021 12:15 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Den otevřených dveří GT

Den otevřených dveří GT

Včera 20. ledna 2021 proběhl první online den otevřených dveří na naší škole, K našemu vysílání se připojilo asi 80 zájemců. Ředitel a jeho zástupci a také předseda Parlamentu GT informovali posluchače a diváky o tom, co je GT zač a jak to tu chodí. Příští takový den bude ve středu 3. února od 16:00. Takže, kdo to nestihl, má ještě šanci dozvědět se, co potřebuje. Návštěvníci mohou klást otázky přes mikrofon i je psát do chatu. 03.02.2021 09:25 - RNDr. Zdeněk Bergman

ČŠI pomáhá s přípravou k přijímačkám.

K podpoře žáků při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky převedla Česká školní inspekce testy k jednotným přijímacím zkouškám a společné části maturitních zkoušek použité v minulých letech do elektronické podoby a tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile. Je to velmi dobré k seznámení se s formou i náročností přijímacích zkoušek, které proběhnou v dubnu 2021.

03.02.2021 08:50 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Den otevřených dveří GT

Tentokrát bude den otevřených dveří netradiční. Kvůli protipandemickým opatřením můžeme veřejnost pozvat pouze na online setkání na internetu. Promítneme vám nějkaé obrázky, sdělíme informace a budeme odpovídat na otázky. Stane se tak ve středu 20. ledna 2021 od 16:00. 

20.01.2021 08:55 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Termíny přijímacího řízení 2021

Přijímací řízení na Gymnázium Teplice pro školní rok 2021/22 má tento harmonogram:

08.01.2021 17:10 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Den otevřených dveří GT

Den otevřených dvěří plánovaný na 12. prosince 2020 nebude. S ohledem na protiepidemický systém PES ho budeme moci uspořádat, až budeme ve stupni 1. A kdo ví, kdy to bude? Přihlášky na střední školy se musejí odevzdat do 1. března - takže možná v únoru...

04.12.2020 21:11 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Zkuste si přijímačky

Přijímací testy mohou být opravdu různé - i hodně odlišné od těch našich. Zkuste si třeba ty, které použila škola s názvem Ad Astra. Tu založil Elon Musk - úspěšný zakladatel firem Tesla a SpaceX.

23.07.2020 22:30 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

1 2 3 . . . Další Čekejte...

Fotogalerie

Půda B

Půda B

8 fotek

Práce na opravě podlahy na půdě budovy B začaly v únoru 2021.

RNDr. Zdeněk Bergman
25.02.2021 13:12

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz