Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Muž je ten, kdo stiskne zuby a vyhrne si rukávy. Perské přísloví

Rozpočet

Na základě § 28 a) odst. 2 a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. 2 bod 2.4 a čl. 3 bod 3.16 Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje a v souladu s výše uvedeným usnesením část D) bod 2a) zveřejňujeme schválený rozpočet na nadcházející rok a střednědobý výhled rozpočtů na další dva roky.

Rozpočet na rok 2022

15. prosince 2021 schválila Rada Ústeckého kraje rozpočet Gymnázia Teplice na rok 2022 a také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-24. Tyto dokumenty nyní zveřejňujeme.

10.01.2022 11:14 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Rozpočet na rok 2021

Zveřejňujeme stručný rozpočet naší školy na rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled na příští dva roky. Jakousi představu o příjmech a nákladech tabulky poskytují. Upozorňuji však, že skutečnost bývá dost odlišná.

17.02.2021 15:56 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu Gymnázia Teplice na roky 2021 a 2022 byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019 B) 1. b) dne 20. listopadu 2019.

11.12.2019 11:00 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Schválený rozpočet na rok 2020

Rozpočet Gymnázia Teplice na rok 2020 byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019 B) 1. a) dne 20. listopadu 2019.

11.12.2019 10:53 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Fotogalerie

5.G ve Švýcarsku

5.G ve Švýcarsku

20 fotek

Od 31. ledna do 2. února 2023 pobývala třída 5.G v Českém Švýcarsku.

Mgr. Kateřina Appelová
02.02.2023 19:03

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz