Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše. Václav Havel

Volby do školské rady GT

21.12.2020 265 RNDr. Zdeněk Bergman

Volby do školské rady GT

Vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia Teplice. Činím tak v souladu s volebním řádem školské rady, který vydal Ústecký kraj a který je k dispozici zde. Samotné volby proběhnou od 27. ledna do 2. února 2021. Do té doby je třeba připravit kandidátní listinu.

Vyhlášení voleb je prohlášeno tímto dokumentem.

Žádám všechny oprávněné voliče, aby zvážili případné návrhy kandidátů na pozice členů školské rady GT.

Vyzývám všechny potenciální kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a učitelů, aby zvážili svou možnou kandidaturu na příští tříleté období.

Kandidáti, kteří projeví zájem účastnit se voleb, budou registrováni volební komisí a požádáni o písemný souhlas s kandiaturou.

_______________________________

Hlavní termíny:

  • 21. prosince 2020 - vyhlášení voleb
  • 15. ledna 2021 - ukončení přijímání návrhů na kandidáty
  • 22. ledna 2021 - definitivní uzavření kandidátky
  • 27. ledna až 2. února 2021 - elektronické hlasování
  • 3. února 2021 - vyhlášení výsledků voleb

________________________________

Poznámky:

  • Základní údaje o školské radě a jejích pravomocích najdete ve školském zákoně - zde.
  • Rodiče a zletilí žáci volí do školské rady dva své zástupce - viz zřizovací listina školské rady GT.
  • Volební období je tříleté, pročež je praktické, aby člen rady - zákonný zástupce žáka byl rodičem nejvýše kvintána. Není-li tomu tak, je jeho mandát ukončen před skončením volebního období odchodem žáka (maturitou) ze školy, je třeba provést doplňovací volby.
  • Údaje o dosavadní činnosti školské rady GT jsou tady.

 

 

 

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Fotografický kroužek seniorů

Fotografický kroužek seniorů

11 fotek

V rámci spolupráce s veřejností funguje na GT už od jara 2020 fotokroužek vedený panem Milanem Stryjou. Zde jsou některá díla jeho členů.

RNDr. Zdeněk Bergman
12.01.2021 18:28

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz