Logo Ústecký kraj

Ochrana osobních údajů

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), čl. 37 odst. 1 písm. a) stanovuje povinnost orgánům veřejné moci (tj. i školám a školským institucím) jmenovat pověřence. Pověřenec funguje jako prostředník mezi správcem údajů (školou) a kontrolním úřadem (Úřad na ochranu osobních údajů), působí i jako kontaktní osoba pro situace týkající se ochrany osobních údajů.

V případě potřeby se mohou na pověřence obracet jak zaměstnanci, tak i osoby dotčené (tj. osoby, jejichž údaje jsou správcem zpracovávány). Kontakt:

Ing. Bc. Linda Hejdová Lindová

Telefon: 417 813 014
Email: hejdova@gymtce.cz

 

Dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz