Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Charakter člověka můžeme snadno posoudit podle toho, jak se chová k tomu, kdo pro něj nemůže nic udělat. J. W. Goethe

Diagnostika příčin neúspěchů žáků při řešení úloh z matematiky a návrh na jejich odstranění

Rozvojový program: Technologická agentura ČR

Termín: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Výše dotace: Přijemcem grantu je PřF UJEP, GT je jednou ze zapojených škol

Garant: Doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc. (PřF UJEP)

Zaměření: Cílem výzkumu je formulovat strukturu ukazatelů popisující dovednost žáka řešit matematické úlohy.

Účastníci:

 

  1. PřF UJEP
  2. Gymnázium Teplice
  3. řada dalších škol

Diagnostika příčin neúspěchů

Od února do června 2020 probíhá na naší škole projekt Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření k jejich odstranění.

09.03.2020 11:46 - Mgr. Vladislav Jedlička

Více

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz