Logo Ústecký kraj

Národní plán obnovy - Doučování

Termín: 1. 9. 2021 - 31. 12. 2022

Výše dotace:  41 440 Kč pro rok 2021, 159 250 Kč pro 1. pol. a 108 900 Kč pro 2. pol. roku 2022

Garant: Mgr. Marcela Řeháková

Zaměření: Projekt vyhlášený MŠMT reaguje na deficit vzdělávání způsobený u některých žáků distanční výukou v časech pandemie covid-19. Poskytuje prostředky na doučování žáků učiteli i studenty učitelství.

Účastníci: 

  • Gymnázium Teplice, Česká republika
  • a několik tisíc daších SŠ a ZŠ

Gymnázium Teplice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Od 1. ledna 2022 jsme příjemcem finanční podpory Evropské unie, která nese název Next Generation EU.

V rámci projektu žákům poskytujeme podporu formou doučování. Jedná se o skupinové i individuální doučování či konzultace. Poskytujeme je žákům, kteří mají prospěchové problémy, ale také talentovaným žákům, které období distanční výuky výrazně zasáhlo (např. nadaní žáci, kteří měli velmi omezené či žádné možnosti pro podporu a rozvíjení svého talentu). V lednu 2022 se do projektu zapojilo 12 učitelů, projekt bude probíhat do konce školního roku. Podporu poskytujeme zatím v těchto předmětech: Aj, Nj, M, F, Bi, Ch, Z, Zsv.

Dohnali to.

Je otázkou, zda za nadpisem by neměl být spíše otazník. Doučování v rámci Národního plánu obnovy, které probíhalo od září do prosince 2022, mělo za cíl zaplnit mezery ve vědomostech a schopnostech žáků vzniklé v časech výuky na dálku.

09.02.2023 09:28 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Doučování

V rámci projektu NPO - doučování získalo GT pro rok 2022 celkem 152 250 Kč. Peníze jsou určeny na odměny těm, kteří budou doučovat žáky naší školy, kteří cítí potřebu doplnit si mezery ve svých znalostech. Žáci GT si své doučující mohou vybrat sami.

17.02.2022 12:29 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz