Logo Ústecký kraj

19. dubna 1880: Stremayrova jazyková nařízení zaručovala rovnoprávnost češtiny s němčinou u státních úřadů.

Globální klima a lokální dopady

        

Projekt financovaný ze Společného fondu malých projektů Euroregionu Labe.

Termín: 4. 11. 2019 – 31. 12. 2021

Výše dotace: 7 883 € - cca 201 000 Kč

Garant: Mgr. Ilona Kuboňová

Zaměření: Projekt „Globální klima a lokální dopady“ navazuje tematicky na projekt Mundani. V rámci tohoto projektu se uskutečňuje několik společných česko – německých dvoudenních workshopů na téma „klima“, a to z pohledu přírodovědného, tak uměleckého a společenskovědního. Během 16 projektových dní (8 v DE + 8 v CZ) se budou žáci a žákyně, rozděleni do česko-německých skupin, zabývat různými aspekty klimatických změn a tím, jak se jich toto osobně dotýká a co s tím mohou udělat na individuální úrovni. Jedná se o zrcadlový projekt.

Účastníci:

  1. Umweltzentrum Dresden
  2. Gymnázium Teplice

Projekt byl k 27. dubnu 2021 ukončen odstoupením účastníků. Stalo se tak proto, že v současné situaci pandemie covid-19 jsou projektové aktivity nerealizovatelné. Je nám to líto, ale nedá se nic dělat. Dosavadní náklady jdou k tíži školy. Nakoupené pomůcky a materiál využijeme pro běžnou výuku.

Globální klima a lokální dopady – zrušené projektové dny

Ve dnech 12. a 13. března 2020 se měly u nás ve škole a zároveň v Drážďanech konat projektové dny pro studenty 5.B a žáky z německé školy Oberschule Pieschen.

11.05.2020 21:06 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Globální klima a lokální dopady

11. prosince 2019 jsme dostali dopis ze Sekretariátu Fondu malých projektů nadepsaný Výsledek hodnocení projektu:

12.12.2019 08:44 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz