Logo Ústecký kraj

Teachers’ Experience in Science and Language Education (TESLE)

                               

 

Projekt financovaný z programu Vzdělávání Fondů EHP 2014-2021

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-4-007

Termín: 1. 8. 2022 – 31. 7. 2023

Výše dotace: 661 500 Kč

Garant: Mgr. Ilona Kuboňová

Zaměření: : Cílem projektu je výměna zkušeností mezi učiteli přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Plánováno je zapojení 12 učitelů.

Účastníci:

  • Numedal videregående skole, Norsko
  • Gymnázium Teplice
RegioRevue o TESLE

RegioRevue o TESLE

Magazín Ústeckého kraje RegioRevue uveřejnil 8. června 2023 zprávu o našem projektu TESLE. Mgr. Ilona Kuboňová

12.06.2023 12:33 - Mgr. Ilona Kuboňová

Teplický deník o TESLE

Teplický deník o TESLE

Regionální noviny Teplický deník uveřejnily 10. května 2023 zprávu o našem projektu TESLE zde.

11.05.2023 14:55 - Mgr. Ilona Kuboňová

Poster a brožura k projektu TESLE

V rámci projektu TESLE byl v dubnu 2023 vytvořen poster velikosti A3 a skládací brožura obsahující trojjazyčné shrnutí všech aktivit i ukázky vytvořených výukových materiálů. Mgr. Ilona Kuboňová

07.05.2023 11:45 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Hospitace norských učitelů

Ještě jednou se vracíme k návštěvě norských učitelů: Ve dnech 20. a 21. dubna 2023 se uskutečnily hospitace učitelů z norské školy Numedal videregaende skole v Nore do výuky anglického jazyka, matematiky, biologie a chemie k učitelkám zapojeným do projektu TESLE. Mgr. Ilona Kuboňová 

02.05.2023 08:58 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Prohlídka školy pro norské učitele

Norská delegace u nás pobývala od 19. do 25. dubna 2023. Ve čtvrtek si učitelé ze školy Numedal videregaende skole v Nore prohlédli celý areál školy. Byli nadšeni nejen výzdobou chodeb budov školy, ale také naším Didaktickým parkem, skleníkem, různými zvířaty, a samozřejmě obdivovali Beuronskou kapli.

28.04.2023 08:39 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Návštěva z Norska

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 učitelé z norské školy Numedal videregaende skole v Nore prezentovali pro studenty septim ze semináře anglické konverzace a třídy 6.C o jejich škole, regionu i zemi. Na závěr měli žáci příležitost ochutnat dovezené norské speciality. Vše proběhlo v rámci projektové schůzky TESLE.

27.04.2023 08:06 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Projektová schůzka TESLE

Od středy 19. dubna do úterý 25. dubna 2023 je Gymnázium Teplice pořadatelem schůzky učitelů v rámci projektu TESLE – „Teachers’ Experience in Science and Language Education“. 

20.04.2023 23:45 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Projekt TESLE - matematika

V rámci projektu TESLE byly ve 3.čtvrtletí školního roku 2022/23 dokončeny pracovní listy pro žáky a metodika pro učitele k předmětu Matematika. Téma Užití geometrické posloupnosti bylo odučeno ve třídě 8.ABDEF v několika hodinách v závislosti na oblasti užití. 

12.04.2023 14:28 - Mgr. Pavla Hofmanová

Více

Projekt TESLE - biologie.

V rámci projektu TESLE byly v březnu 2023 dokončeny pracovní listy pro žáky a metodika pro učitele k předmětu biologie. Téma Kořenové čističky a odpadní vody bylo odučeno 24. března 2023 ve třídě 5.B. Mgr. Monika Krausová 

29.03.2023 12:20 - Mgr. Monika Krausová

Více

Projekt TESLE - chemie

V rámci projektu TESLE byly v březnu 2023 vytvořeny pracovní listy pro studenty a metodika pro učitele k předmětu chemie. Téma Freony - ozonová díra bylo odučeno ve třídě 7.F. Mgr. Marcela Vlačihová

28.03.2023 19:55 - Mgr. Marcela Vlačihová

Více

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz