Logo Ústecký kraj

Svěřte mi výchovu a změním tvářnost Evropy. Leibniz

Distanční studium

Informace pro žáky tříd 5.X, 6.X, 7.X a 8.X (distanční forma studia)

Třídní učitelka: RNDr. Věra Ševčíková

Vzdělávání žáků distanční formy studia probíhá dle Školního vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání Gymnázia Teplice. Odlišnosti mezi denní a distanční formou vzdělávání jsou v organizaci studia a v různém učebním plánu.

Studium probíhá především prostřednictvím dálkového přístupu. Pro komunikaci s žáky využíváme převážně aplikaci Microsoft Teams.

Obsah a rozsah vzdělávání je stanoven ŠVP GV denní formy studia. Učivo u distanční formy vzdělávání je rozloženo do jednotlivých ročníků odlišně od denního studia. Výstupy žáků zůstávají zachovány.

Všechny informace obdrží studenti po přijetí ke studiu. Dokumentace (osnovy, vnitřní předpis školy) je žákům k dispozici na školním úložišti, které je přístupné z webových stránek školy (Rychlá navigace, SharePoint - žáci). Žáci obdrží přístupové údaje k úložišti před začátkem školního roku.

Další informace poskytne zástupkyně ředitele RNDr. Věra Ševčíková, sevcikova@gymtce.cz.

Fotogalerie

Británie 2024 - 4

Británie 2024 - 4

9 fotek

Krásy jižní Anglie zkoumá skupina 45 našich žáků od 8. do 14. dubna 2024.

RNDr. Zdeněk Bergman
14.04.2024 15:44

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz