Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Charakter člověka můžeme snadno posoudit podle toho, jak se chová k tomu, kdo pro něj nemůže nic udělat. J. W. Goethe

Distanční studium

Informace pro žáky tříd 5.X, 6.X, 7.X a 8.X (distanční forma studia)

Třídní učitelka: RNDr. Věra Ševčíková

Vzdělávání žáků distanční formy studia probíhá dle Školního vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání Gymnázia Teplice. Odlišnosti mezi denní a distanční formou vzdělávání jsou v organizaci studia a v různém učebním plánu.

Studium probíhá především prostřednictvím dálkového přístupu. Pro komunikaci s žáky využíváme převážně aplikaci Microsoft Teams.

Obsah a rozsah vzdělávání je stanoven ŠVP GV denní formy studia. Učivo u distanční formy vzdělávání je rozloženo do jednotlivých ročníků odlišně od denního studia. Výstupy žáků zůstávají zachovány.

Všechny informace obdrží studenti po přijetí ke studiu. Dokumentace (osnovy, vnitřní předpis školy) je žákům k dispozici na školním úložišti, které je přístupné z webových stránek školy (Rychlá navigace, SharePoint - žáci). Žáci obdrží přístupové údaje k úložišti před začátkem školního roku.

Další informace poskytne zástupkyně ředitele RNDr. Věra Ševčíková, sevcikova@gymtce.cz.

Fotogalerie

Vídeň

Vídeň

8 fotek

Návštěva 46 našich žáků ve Vídni ve dnech 28. - 30. listopadu 2022.

Mgr. Kamila Volfová
30.11.2022 14:41

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz