Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. V. Havel

Digital Competences for Education 4.0

   

Projekt financovaný z EEA Grants

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-1-012

Termín: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2020

Výše dotace: 750 465 Kč (29 430 €)

Garant: Mgr. Ilona Kuboňová

Zaměření: Projekt přinese spolupráci naší a islandské školy (proběhnou vzájemné návštěvy) v oblasti využívání moderních technologií pro zvýšení efektivity výuky. V rámci projektu budou využity různé přístupy a metody výuky přírodovědných předmětů v kombinaci s aktivním občanstvím. Výměna názorů mezi účastníky povede k možnosti se vzájemně poznat, seznámit se s odlišnými školskými systémy a kulturami. Účastníci se budou zabývat vědeckými tématy v rámci přírodních věd.

Účastníci:

  1. Mentaskólin i Kopavógi Island
  2. Gymnázium Teplice

Island - země ohně a ledu

V pondělí 7. října 2019 naši třídu navštívila v rámci projektu DCE 4.0 financovaného z Fondů EHP sedmičlenná delegace učitelů až z Islandu.

15.10.2019 21:34 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

DCE 4.0

Od pondělí 7. října do pátku 11. října 2019 je Gymnázium Teplice pořadatelem schůzky učitelů v rámci projektu DCE4 – „Digital Competences for Industry 4.0“. 

08.10.2019 20:33 - Mgr. Ilona Kuboňová

Více

Island - země ohně a ledu

Digital Comepetences for Education 4.0 je název projektu, který naše škola připravila a ke kterému jsme přizvali partnery z islandské Menntaskólinn i Kopavógi. A právě dnes 7. října 2019 měli kolegové z Islandu přednášku, jejíž název je v titulku.

07.10.2019 19:12 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Máme grant

Máme grant

Digitální kompetence pro vzdělávání 4.0 je název projektu, který začne běžet 1. srpna 2019. Před pár dny jsme podepsali smlouvu s Domem zahraničních služeb MŠM, na základě které nám byl přidělen grant ve výši 750 465 Kč (29 430 €),

29.07.2019 18:23 - RNDr. Zdeněk Bergman

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz