Logo Ústecký kraj

Svěřte mi výchovu a změním tvářnost Evropy. Leibniz

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Volitelné předměty pro budoucí septimány

Pro poslední dva roky studia si současní sextáni vybírají volitelné předměty. Jde o tři dvouhodinové semináře týdně. Celkem je v nabídce 29 předmětů. Jsou sestaveny do tří bloků a žák si volí z každého bloku právě jeden předmět. Volba má vycházet ze zájmu žáka - jeho profesní orientace - a taky z jeho schopností.

Stránka s nabídkou je zde. Nejprve si pečlivě prostudujte anotace nabízených předmětů. Odpovědní anketu zadanou v Bakalářích vyplňte do 22. dubna 2022, 14:00.

______________________________________________

Volitelné předměty pro budoucí oktavány

Nabídka seminářů pro septimány obsahuje 25 předmětů. Žáci si musí vybrat tři dvouhodinové semináře - z každého bloku jeden. Tyto předměty se volí na jeden rok - na oktávu!

Výběr proveďte zde. Odpovědní lanketu v Bakalářích vyplňte do 22. dubna 2022, 14:00.

______________________________________________

Skupiny pro talentované pro budoucí sextány

GT pečuje o rozvoj nadání svých žáků mimo jiné tím, že organizuje výuku vybraných předmětů ve skupinách pro talentované. Kvintáni si nyní mohou vybrat, kam se přihlásí.

Smyslem existence skupin je nabídnout zájemcům - těm, kterým daný předmět dobře jde a baví je a třeba budou chtít daný obor studovat na vysoké škole - možnost pracovat v menší skupině se stejně zaměřenými spolužáky a dostat se tak v daném předmětu více do hloubky i do šířky.

V praxi to vypadá tak, že v době, kdy má vaše třída v rozvrhu třeba dějepis, tak vy jako fanoušek historických věd nepůjdete se svou třídou, ale půjdete do speciální skupiny, kdy se bude dějepis probírat intenzivněji než v běžných hodinách.

V těchto skupinách je vždy menší počet žáků než v běžné třídě a učitel se jim může více individuálně věnovat.

Pro účast ve skupině pro talentované je třeba jednak váš zájem a jednak doporučení dosavadného učitele.

Skupiny otvíráme v předmětech D, M, F, Bi a Ch.

Přihlašování se provádí v Bakalářích - je tam pro vás (kvintány) připravená anketa. Čas na rozmyšlenou máte do středy 27. dubna 2022 24:00. Tak si dobře vyberte.

______________________________________________

Nepovinné předměty

Pro zájemce, kteří nemají dost povinné školní výuky, nabízíme navíc nepovinné předměty:

Latina - jen pro budoucí sextány. Jde o jazyk sice mrtvý (nemá žádné rodilé mluvčí), ale se slovy latinského původy se setkáváme zcela běžně (substance, patriot, akvárium), zvlátě pak v jazykovědě (futurum, substantivum), biologii (gen, homo sapiens) či lékařství (medikace, benigní). Vyučující je Mgr. Jitka Emingrová.

Dramatická výchova - to je nabídka pro všechny zájemce o divadlo, rétoriku, sebeovládání. Vyučující je Mgr. et MgA. Iva Šimková.

Počítejte s tím, že výuka bude pozdě odpoledne. Přihlašování se děje prostřednictvím ankety v Bakalářích.

Sborový zpěv je meziročníkový předmět určený studentům od primy až po oktávu. Cílem tohoto předmětu je studium a realizace sborových skladeb či sborových úprav písní. Sborový zpěv je dvouhodinový předmět. Nedílnou součástí je - průměrně jednou měsíčně  -  také výuka o víkendu - obvykle výjezdy na festivaly, popř. soustředění. Tento předmět je časově náročnější, avšak přináší studentům možnost práce v kolektivu různě starých studentů a také umělecké zážitky. Studenti mj. získají díky účastem na festivalech povědomí o české nebo alespoň regionální sborové scéně. O aktivitách sboru čtěte na www.canzonetta-teplice.cz.
Vzdělávání ve sborovém zpěvu je zaměřeno na:
• prohloubení pěveckých schopností (tj. vokální činnosti) - hlasová výchova, zpěv vícehlasu
• vystupování na veřejnosti - účast na festivalech, koncerty
• analýzu uměleckých výkonů

Hra na boomwhackers je předmět zaměřený na hru na tento bicí nástroj. Skupina hraje úpravy skladeb a vystupuje s nimi na veřejnosti. Viz www.boomwhackers-gt.webnode.cz. Podmínkou je aspoň elementární znalost not.

______________________________________________

 

Septimy se připravují na psaní seminárky

V pátek 29. září 2023 mají všechny studentky a všichni studenti mimořádný rozvrh: Na sérii tří dílen se připraví na psaní ročníkové seminární práce. Rozvrh je v plánu akcí; v tabulkové formě ho najdete i v tomto článku.

28.09.2023 20:59 - Ing. Jakub Mráček

Více

Složení seminářů v septimách

Gymnázium je všeobecně vzdělávací školou a společným základem musí projít všichni, ale jistou míru specializace přece jen umožňujeme. Děje se tak formou volitelných předmětů - seminářů. V příštím školním roce 2023/24 budou mít septimáni tři dvouhodinové bloky těchto předmětů.

15.06.2023 11:08 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Složení seminářů v oktávách

Současní septimáni si pro školní rok 2023/24 vybírali další tři dvouhodinové semináře. (Tři už mají z loňska.) Celkem si mohli volit z nabídky 45 volitelných předmětů rozdělených do tří bloků. V každém bloku si museli zvolit jeden předmět.

14.06.2023 15:28 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Skupiny pro talentované

3. května 2023 jsme uazvřeli výběr žáků do skupin pro talentované. Připomínáme, že tyto výukové skupiny jsou určeny pro ty, kteří jsou v daném oboru dobří a chtějí se mu věnovat ve větší míře, než je na gymnáziu standardem.

04.05.2023 10:22 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Volná témata a konzultanti seminárních prací

Do 15. října 2021 si všichni septimáni musí domluvit téma a konzultanta své seminární práce. Těm, kteří tak ještě neučinili (ale i sextánům, kteří mohou začít už letos!), nabízíme přehled potenciálních témat a konzultantů.

24.09.2021 05:21 - Ing. Jakub Mráček

Více

Studentská konference 2021

11. června 2021 proběhne první studentská konference. Septimáni budou prezentovat své seminárky, nejlepší čeká odměna a účast v talentovém programu. Přihlášky přijímáme do 28. května na http://bit.ly/zucastnimse.

14.05.2021 15:40 - Ing. Jakub Mráček

Více

Seminář 3D pro oktávy

V příštím školním roce zvažujeme nabídku jednoletého semináře pro oktávy (2 hodiny týdně) s tématem 3D tisku. Jestli seminář vůbec nabídneme a co má případně obsahovat, můžete ovlivnit vyplněním dotazníku. Čas je do pátku 9. 4. včetně.

03.04.2021 11:24 - Ing. Jakub Mráček

Více

Nepovinné předměty

Nepovinné předměty

Ještě pár dní máte na příhlášení se k nepovinným předmětům pro školní rok 2020/21. Jde o latinu a dramatickou výchovu. Přihlašování se děje prostřednictvím ankety v Bakalářích.

20.05.2020 14:16 - RNDr. Zdeněk Bergman

Semináře příštích septimánů

Také příští septimáni - tedy současní sextáni si zvolili semináře pro nadcházející školní rok 2020/21. Níže zvěřejňujeme seznamy přihlášených žáků a vyzýváme ke kontrole.

15.05.2020 18:25 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Semináře oktavánů

Míněni jsou příští oktaváni - tedy současní septimáni. Je rozhodnuto, které nové volitelné předměty se otevřou ve školním roce 2020/21. Níže si zvěřejňujeme seznamy přihlášených žáků a vyzýváme ke kontrole.

14.05.2020 18:04 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Fotogalerie

Británie 2024 - 4

Británie 2024 - 4

9 fotek

Krásy jižní Anglie zkoumá skupina 45 našich žáků od 8. do 14. dubna 2024.

RNDr. Zdeněk Bergman
14.04.2024 15:44

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz