Logo Ústecký kraj

13. července 1404 – Poprava 51 členů loupežnické bandy rytíře Mikeše Zouly na největší šibenici v českých zemích, nacházející se v Praze na místě dnešní křižovatky U Bulhara. Mikeše doprovodil k šibenici betlémský kazatel Mistr Jan Hus.

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Volitelné předměty pro budoucí septimány

Pro poslední dva roky studia si současní sextáni vybírají volitelné předměty. Jde o tři dvouhodinové semináře týdně. Předměty jsou sestaveny do tří bloků a žák si volí z každého bloku právě jeden předmět. Volba má vycházet ze zájmu žáka - jeho profesní orientace - a taky z jeho schopností. Prosím, volte uvážlivě, změny nejsou žádoucí. Rychlost nehraje roli, pokusíme se uspokojit zájem všech. Zápis proveďte do čtvrtka 9. 5. 2024, 23:59.

 1. Přečtěte si anotace všech zvažovaných seminářů. V úvodu dokumentu je obsah s odkazy, semináře jsou řazeny podle ročníků (vás se týká budoucí septima) a dále podle předmětů.
 2. Prohlédněte si tabulku s rozdělením do bloků (na první stránce je pro budoucí septimy, na druhé pro budoucí oktávy). Platí, že
  1. musíte zvolit právě jeden seminář v každém bloku,
  2. není možné opakovaně volit totožné semináře v rámci jednoho řádku (např. 2x Anglickou konverzaci apod.)
 3. Svou volbu zaklikněte (po přihlášení se školním účtem) do formuláře https://forms.office.com/e/5z94D9Lnpg do čtvrtka 9. 5. 2024, 23:59.
 4. V případě, že Váš seminář nebude pro nedostatek zájmu otevřen, oslovíme Vás s prosbou nové, kompletní volby. Sledujte, prosím, školní e-mail a Teams.

______________________________________________

Volitelné předměty pro budoucí oktavány

Žáci si musí vybrat tři dvouhodinové semináře - z každého bloku jeden. Tyto předměty se volí na jeden rok - na oktávu! 

Prosím, volte uvážlivě, změny nejsou žádoucí. Rychlost nehraje roli, pokusíme se uspokojit zájem všech. Zápis proveďte do čtvrtka 9. 5. 2024, 23:59.

 1. Přečtěte si anotace všech zvažovaných seminářů. V úvodu dokumentu je obsah s odkazy, semináře jsou řazeny podle ročníků (vás se týká budoucí oktáva) a dále podle předmětů.
 2. Prohlédněte si tabulku s rozdělením do bloků (na první stránce je pro budoucí septimy, na druhé pro budoucí oktávy). Platí, že
  1. musíte zvolit právě jeden seminář v každém bloku,
  2. není možné opakovaně volit totožné semináře v rámci jednoho řádku (např. 2x Anglickou konverzaci apod.)
 3. Svou volbu zaklikněte (po přihlášení se školním účtem) do formuláře https://forms.office.com/e/q2Atv0WhJv do čtvrtka 9. 5. 2024, 23:59.
 4. V případě, že Váš seminář nebude pro nedostatek zájmu otevřen, oslovíme Vás s prosbou nové, kompletní volby. Sledujte, prosím, školní e-mail a Teams.

 

______________________________________________

Skupiny pro talentované pro budoucí sextány

GT pečuje o rozvoj nadání svých žáků mimo jiné tím, že organizuje výuku vybraných předmětů ve skupinách pro talentované. Kvintáni si nyní mohou vybrat, kam se přihlásí.

Smyslem existence skupin je nabídnout zájemcům - těm, kterým daný předmět dobře jde a baví je a třeba budou chtít daný obor studovat na vysoké škole - možnost pracovat v menší skupině se stejně zaměřenými spolužáky a dostat se tak v daném předmětu více do hloubky i do šířky.

V praxi to vypadá tak, že v době, kdy má vaše třída v rozvrhu třeba dějepis, tak vy jako fanoušek historických věd nepůjdete se svou třídou, ale půjdete do speciální skupiny, kdy se bude dějepis probírat intenzivněji než v běžných hodinách.

V těchto skupinách je vždy menší počet žáků než v běžné třídě a učitel se jim může více individuálně věnovat.

Pro účast ve skupině pro talentované je třeba jednak váš zájem a jednak doporučení dosavadného učitele.

Skupiny otvíráme v předmětech D, M, F, Bi a Ch.

Přihlašování se provádí v Bakalářích - je tam pro vás (kvintány) připravená anketa. Čas na rozmyšlenou máte do středy 5. května 2024 24:00. Tak si dobře vyberte.

______________________________________________

Nepovinné předměty

Pro zájemce, kteří nemají dost povinné školní výuky, nabízíme navíc nepovinné předměty:

Latina - jen pro budoucí sextány. Jde o jazyk sice mrtvý (nemá žádné rodilé mluvčí), ale se slovy latinského původy se setkáváme zcela běžně (substance, patriot, akvárium), zvlátě pak v jazykovědě (futurum, substantivum), biologii (gen, homo sapiens) či lékařství (medikace, benigní). Vyučující je Mgr. Kamila Panešová.

Dramatická výchova - to je nabídka pro všechny zájemce o divadlo, rétoriku, sebeovládání. Vyučující je Mgr. et MgA. Iva Šimková.

Italština - pro zájemce o tento románský jazyk a italskou kulturu. Vyučující je Bc. Dana Maršíková.

Počítejte s tím, že výuka bude pozdě odpoledne. Přihlašování se děje prostřednictvím ankety v Bakalářích.

Sborový zpěv je meziročníkový předmět určený studentům od primy až po oktávu. Cílem tohoto předmětu je studium a realizace sborových skladeb či sborových úprav písní. Sborový zpěv je dvouhodinový předmět. Nedílnou součástí je - průměrně jednou měsíčně  -  také výuka o víkendu - obvykle výjezdy na festivaly, popř. soustředění. Tento předmět je časově náročnější, avšak přináší studentům možnost práce v kolektivu různě starých studentů a také umělecké zážitky. Studenti mj. získají díky účastem na festivalech povědomí o české nebo alespoň regionální sborové scéně. O aktivitách sboru čtěte na www.canzonetta-teplice.cz.
Vzdělávání ve sborovém zpěvu je zaměřeno na:
• prohloubení pěveckých schopností (tj. vokální činnosti) - hlasová výchova, zpěv vícehlasu
• vystupování na veřejnosti - účast na festivalech, koncerty
• analýzu uměleckých výkonů

Hra na boomwhackers je předmět zaměřený na hru na tento bicí nástroj. Skupina hraje úpravy skladeb a vystupuje s nimi na veřejnosti. Viz www.boomwhackers-gt.webnode.cz. Podmínkou je aspoň elementární znalost not.

Anketu o hudebních nepovinných předmětech zatím nevypisujeme. Zájemci se však mohou hlásit přímo PhDr. Květuši Martínkové.

______________________________________________

 

Volitelné předměty

Informace pro sextány a septimány: Pro příští školní rok 2024/25 jste si v dubnu a květnu vybírali volitelné předměty = semináře. Naše škola jich tradičně nabízí velmi mnoho - tentokrat jde o celkem 14+12+13 = 39 seminářů pro budoucí septimány a 14+15+13 = 42 nových seminářů pro příští oktavány.

18.06.2024 15:09 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Vybírejte semináře!

Současní sextáni a septimáni mají do čtvrtek 9. května 2024, 23:59 čas na výběr 3 seminářů. Kompletní instrukce najdete jak ve svém školním e-mailu, tak na školním webu.

02.05.2024 16:38 - Ing. Jakub Mráček

Více

Skupiny pro talentované

Současným kvintánům nabízíme pro příští školní rok 2024/25 možnost zařazení do výukových skupin pro talentované. Tyto skupiny pak pracují vyšším tempem či probírají učivo do větší hloubky a někdy i šířky.

24.04.2024 14:45 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Septimy se připravují na psaní seminárky

V pátek 29. září 2023 mají všechny studentky a všichni studenti mimořádný rozvrh: Na sérii tří dílen se připraví na psaní ročníkové seminární práce. Rozvrh je v plánu akcí; v tabulkové formě ho najdete i v tomto článku.

28.09.2023 20:59 - Ing. Jakub Mráček

Více

Složení seminářů v septimách

Gymnázium je všeobecně vzdělávací školou a společným základem musí projít všichni, ale jistou míru specializace přece jen umožňujeme. Děje se tak formou volitelných předmětů - seminářů. V příštím školním roce 2023/24 budou mít septimáni tři dvouhodinové bloky těchto předmětů.

15.06.2023 11:08 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Složení seminářů v oktávách

Současní septimáni si pro školní rok 2023/24 vybírali další tři dvouhodinové semináře. (Tři už mají z loňska.) Celkem si mohli volit z nabídky 45 volitelných předmětů rozdělených do tří bloků. V každém bloku si museli zvolit jeden předmět.

14.06.2023 15:28 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Skupiny pro talentované

3. května 2023 jsme uazvřeli výběr žáků do skupin pro talentované. Připomínáme, že tyto výukové skupiny jsou určeny pro ty, kteří jsou v daném oboru dobří a chtějí se mu věnovat ve větší míře, než je na gymnáziu standardem.

04.05.2023 10:22 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Volná témata a konzultanti seminárních prací

Do 15. října 2021 si všichni septimáni musí domluvit téma a konzultanta své seminární práce. Těm, kteří tak ještě neučinili (ale i sextánům, kteří mohou začít už letos!), nabízíme přehled potenciálních témat a konzultantů.

24.09.2021 05:21 - Ing. Jakub Mráček

Více

Studentská konference 2021

11. června 2021 proběhne první studentská konference. Septimáni budou prezentovat své seminárky, nejlepší čeká odměna a účast v talentovém programu. Přihlášky přijímáme do 28. května na http://bit.ly/zucastnimse.

14.05.2021 15:40 - Ing. Jakub Mráček

Více

Seminář 3D pro oktávy

V příštím školním roce zvažujeme nabídku jednoletého semináře pro oktávy (2 hodiny týdně) s tématem 3D tisku. Jestli seminář vůbec nabídneme a co má případně obsahovat, můžete ovlivnit vyplněním dotazníku. Čas je do pátku 9. 4. včetně.

03.04.2021 11:24 - Ing. Jakub Mráček

Více

Fotogalerie

Podoby Jana Husa

Podoby Jana Husa

24 fotek

Přesnou podobu Jana Husa neznáme, a tak malíři a sochaři a režiséři mohli zapojit svou představivost.

RNDr. Zdeněk Bergman
05.07.2024 17:43

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz