Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět. Mandela

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Volitelné předměty pro budoucí septimány

Pro poslední dva roky studia si současní sextáni vybírají volitelné předměty. Jde o tři dvouhodinové semináře týdně. Celkem je v nabídce 29 předmětů. Jsou sestaveny do tří bloků a žák si volí z každého bloku právě jeden předmět. Volba má vycházet ze zájmu žáka - jeho profesní orientace - a taky z jeho schopností.

Stránka s nabídkou je zde. Nejprve si pečlivě prostudujte anotace nabízených předmětů. Odpovědní anketu zadanou v Bakalářích vyplňte do 22. dubna 2022, 14:00.

______________________________________________

Volitelné předměty pro budoucí oktavány

Nabídka seminářů pro septimány obsahuje 25 předmětů. Žáci si musí vybrat tři dvouhodinové semináře - z každého bloku jeden. Tyto předměty se volí na jeden rok - na oktávu!

Výběr proveďte zde. Odpovědní lanketu v Bakalářích vyplňte do 22. dubna 2022, 14:00.

______________________________________________

Skupiny pro talentované pro budoucí sextány

GT pečuje o rozvoj nadání svých žáků mimo jiné tím, že organizuje výuku vybraných předmětů ve skupinách pro talentované. Kvintáni si nyní mohou vybrat, kam se přihlásí.

Smyslem existence skupin je nabídnout zájemcům - těm, kterým daný předmět dobře jde a baví je a třeba budou chtít daný obor studovat na vysoké škole - možnost pracovat v menší skupině se stejně zaměřenými spolužáky a dostat se tak v daném předmětu více do hloubky i do šířky.

V praxi to vypadá tak, že v době, kdy má vaše třída v rozvrhu třeba dějepis, tak vy jako fanoušek historických věd nepůjdete se svou třídou, ale půjdete do speciální skupiny, kdy se bude dějepis probírat intenzivněji než v běžných hodinách.

V těchto skupinách je vždy menší počet žáků než v běžné třídě a učitel se jim může více individuálně věnovat.

Pro účast ve skupině pro talentované je třeba jednak váš zájem a jednak doporučení dosavadného učitele.

Skupiny otvíráme v předmětech D, M, F, Bi a Ch.

Přihlašování se provádí v Bakalářích - je tam pro vás (kvintány) připravená anketa. Čas na rozmyšlenou máte do středy 27. dubna 2022 24:00. Tak si dobře vyberte.

______________________________________________

Nepovinné předměty

Pro zájemce, kteří nemají dost povinné školní výuky, nabízíme navíc nepovinné předměty:

Latina - jen pro budoucí sextány. Jde o jazyk sice mrtvý (nemá žádné rodilé mluvčí), ale se slovy latinského původy se setkáváme zcela běžně (substance, patriot, akvárium), zvlátě pak v jazykovědě (futurum, substantivum), biologii (gen, homo sapiens) či lékařství (medikace, benigní). Vyučující je Mgr. Jitaka Emingrová.

Dramatická výchova - to je nabídka pro všechny zájemce o divadlo, rétoriku, sebeovládání. Vyučující je Mgr. et MgA. Iva Šimková.

Počítejte s tím, že výuka bude pozdě odpoledne. Přihlašování se děje prostřednictvím ankety v Bakalářích.

Sborový zpěv je meziročníkový předmět určený studentům od primy až po oktávu. Cílem tohoto předmětu je studium a realizace sborových skladeb či sborových úprav písní. Sborový zpěv je dvouhodinový předmět. Nedílnou součástí je - průměrně jednou měsíčně  -  také výuka o víkendu - obvykle výjezdy na festivaly, popř. soustředění. Tento předmět je časově náročnější, avšak přináší studentům možnost práce v kolektivu různě starých studentů a také umělecké zážitky. Studenti mj. získají díky účastem na festivalech povědomí o české nebo alespoň regionální sborové scéně. O aktivitách sboru čtěte na www.canzonetta-teplice.cz.
Vzdělávání ve sborovém zpěvu je zaměřeno na:
• prohloubení pěveckých schopností (tj. vokální činnosti) - hlasová výchova, zpěv vícehlasu
• vystupování na veřejnosti - účast na festivalech, koncerty
• analýzu uměleckých výkonů

Hra na boomwhackers je předmět zaměřený na hru na tento bicí nástroj. Skupina hraje úpravy skladeb a vystupuje s nimi na veřejnosti. Viz www.boomwhackers-gt.webnode.cz. Podmínkou je aspoň elementární znalost not.

______________________________________________

 

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz