Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Pochvaly

Pochvala za koncert

Koncert pro republiku 9. listopadu 2018 se opravdu velice vydařil. Největší zásluhu na tom má sbormistryně PhDr. Květuše Martínková, ale také řada dalších lidí včetně našich žáků. Patří jim pochvala a poděkování.

13.11.2018 10:59 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Střed podzimu

21. září 2018 jsme spolu s vietnamskou komunitou oslavili svátek, který se sice jmenuje Střed podzimu, ale zasvěcen je dnes hlavně dětem. Ty dostávají dárky a také ocenění za výborný školní prospěch.

22.09.2018 20:36 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Pochvala za reprezentaci

Pochvala za reprezentaci

Pochvalu ředitele školy si lze vysloužit i v daleké cizině - v tomto případ v Řecku. Adam Veselý (8.F) tam v létě 2018 pracoval a ještě při tom zvládl skvěle reprezentovat naši školu. Spokojení - ba nadšení - klienti mi o tom referovali. Děkuji, pane Veselý!

12.09.2018 12:42 - RNDr. Zdeněk Bergman

Dobrý list komory

V úterý 26. června 2018 převzali naši absolventi za výborné studijní výsledky Dobrý list komory. Pět nejlepších studentů z oktáv tak získalo ocenění od Okresní hospodářské komory a drobné dárky od města Teplice.

27.06.2018 08:55 - RNDr. Věra Ševčíková

Více

賞賛

Ty dva znaky znamenají slovo pochvala, ocenění. Patří naší žákyni Kako Takashima z 5.C.Je to dosud nejlepší výměnná žákyně v historii naší školy.

26.06.2018 21:40 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Pochvaly primánům

Pochvaly primánům

Uděluji pochvalu ředitele školy žákům 1.A D. Šafránkovi, P. Najmanovi, M. J. Kopřivovi a J. Kalčíkovi za skvělé výsledky ve vědomostních soutěžích v matematice, fyzice a zeměpisu.

25.06.2018 23:05 - RNDr. Zdeněk Bergman

Poděkování z Červeného kříže

15. června 2018 přišel dopis od ředitelky Oblastního spolku Českého červeného kříže Teplice paní Svobodové. Děkuje v něm za pomoc našich žáků při organizaci soutěže mladých zdravotníků.

17.06.2018 09:55 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Mladí matematici a fyzici

Uděluji pochvalu ředitele školy níže uvedeným žákům za výbornou reprezentaci školy v matematických a  fyzikálních soutěžích Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Klokan, Archimediáda a Pangea.

16.06.2018 17:00 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Pochvala za olympiády

Uděluji pochvalu ředitele školy Vlastimilovi Hudečkovi (7.G) za:

11.05.2018 18:11 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Pochvala maratóncům

Pochvala maratóncům

Ředitelská pochvala patří našim reprezentantům v Juniorském maratónu 3. května 2018 v Praze. Vedli si skvěle! Jde o tyto žáky: H. Pechar 5.A, J. Kamrla 5.C, V Ševčíková 6.E, T. Zedínek 6.E, M. Žižková 8.E, S. Šťovíček 8.A, T. Macholdová 5.E, Š. Růžička 8.D, Š. Matějka 8.D a O. Vorlíček 7.G.

10.05.2018 12:05 - RNDr. Zdeněk Bergman

Fotogalerie

Mundani - životní prostředí

Mundani - životní prostředí

10 fotek

Ve dnech 18. a 19. března 2019 se konala akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Životní prostředí. Projektu se účastnili žáci 2.A z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z německé školy…

Mgr. Ilona Kuboňová
20.03.2019 07:54

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz