Logo Ústecký kraj

Svěřte mi výchovu a změním tvářnost Evropy. Leibniz

Studentská konference

Studentská konference je vzájemná prezentace výsledků seminárních prací septimánů. Jejím cílem je připravit budoucí absolventy na podobnou praxi na vysokých školách a zlepšit rétorické dovednosti.

Věříme, že rozvoj rétorických a prezentačních dovedností je něco, čemu má smysl věnovat jeden den v závěru školního roku. Přijďte představit svou práci v přátelském prostředí, získat zpětnou vazbu a neocenitelné zkoušenosti do budoucna!

Termín

Studentská konference 2024 se uskuteční v pátek 7. 6. 2024 od 8:00 do 13:30. Galavečer se bude konat od 17:00 do 19:30 v Krušnohorském divadle.

Účast

Účast septimánů je povinná. Předpokládáme aktivní účast všech septimánů (tj. že všichni představí svou práci), je však možné se z ní omluvit (v období od 29. 4. do 7. 5. 2024 na elektronicky). Neprezentující studenti mají účast stále povinnou, budou k dispozici organizátorům, případně budou v publiku.

Akce je otevřená, zváni jsou zejména současní sextáni, učitelé, rodiče.

Co je třeba připravit

 • Připravte si rétorické vystoupení v délce 5-7 minut (ne méně, ne více). Klíčoví jste Vy; netřeba mít další pomůcky.
 • Standardní pomůckou je powerpointová prezenatce, můžete však použít třeba tabuli a fixy, fyzický model, loutky... - cokoli.
 • Prezentaci připravte a odevzdejte (pokyny najdete dále) do 5. 6., 23:59,

Obsah retorického vystoupení/prezentace

 1. Buďte struční, pointovaní, nedělejte přednášku, ale spíš upoutávku na svou práci.
 2. Řeč by měla obsahovat
  1. Stručný úvod do tématu (většina diváků bude laiky) - mluvte jen o tom, co je nezbytné pro pochopení následujícího obsahu, zjednodušujte, vybírejte.
  2. Máte-li nějaký výzkumný záměr (hypotézu, problém), představte to.
  3. Metody/ zdroje: Používali nějaká měření? Nějaký dotazník? Pamětníka? Případně popište klíčový zdroj.
  4. K čemu jste dospěli, co je závěr?
 3. Obecně platí:
  1. Šetřete textem, nekopírujte celé věty nebo dokonce odstavce.
  2. Dobrý obrázek/schéma/graf řekne víc, než hromada textu.
  3. Zkuste si prezentaci říct slovo od slova, nahlas. Velmi pravděpodobně překročíte časový limit a bude třeba krátit.

Podpora

 • Máte dotazy? Obavu? Nerozumíte něčemu? Zeptejte se v on-line hovoru v Teams. Termín upřesníme.
 • Nabídneme konzultaci vaší prezentace v aule.

Harmonogram pátku 7. 6. 2024

8:00 Společné zahájení v aule: Zdravice pana ředitele, organizační záležitosti, prezentace loňského účastníka

8:30 Prezentace v sekcích podle oborů

13:00 Vyhlášení a zhodnocení v aule

13:30 Ukončení

17:00 Galavečer v divadle

Technické pokyny

 • Netřeba se přihlašovat, přihlášení jste automaticky.
 • Do 5. 6. 2022, 23:59 je třeba nahrát prezentaci do této složky na OneDrive
 • K dispozici bude bezdrátový prezentér.
 • Máte-li nějaké další požadavky na vybavení/techniku (reproduktory, tabule, fixa...), napište na Teams zprávu Jakubovi Mráčkovi.

Časté dotazy

Dostanu za prezentaci známku?

Ne. Konference je bezpečné prostředí, ve kterém si máte vyzkoušet rétorický výstup před publikem. Někteří vyučující seminářů ale výkon mohou motivačně hodnotit jedničkou. V žádném případě si ale známku nezkazíte.

Musím přijít formálně oblečen/a?

Ne, ale je to vhodné. Součástí dojmu na publikum je nejen to, jakou prezentaci máte, nejen to, jak mluvíte, ale také, jak u toho gestikulujete a jak jste oblečení. Doporučený minimální standard je smart casual.

Musím mluvit anglicky, když je práce v angličtině?

Ne, ale můžete, jestli chcete. Na publikum nehleďte :)

Má smysl prezentovat na konferenci, když vím, že je seminárka špatná?

Ano. Na konferenci budete o své práci mluvit jen Vy, nikdo jiný. Nebude tam fyzicky, nebude se zveřejňovat Vaše známka. Je to jiný výstup - a taky příležitost svou práci prodat, i když se třeba nepovedla.

Jak to má být dlouhé?

5 až 7 minut. Buďte struční, pointovaní, nedělejte přednášku, spíš upoutávku na svou práci. Prezentace není povinná, ale doporučená. Viz výše.

Kolik lidí bude v publiku?

Prezentovat se bude v tematických skupinách před cca 15 lidmi. Většinou to budou spolužáci ze semináře a pár učitelů. 

Je akce přístupná?

Ano. Doporučujeme ji zvláště sextánům, ať vědí, co je čeká :)

Jak se mám obléct?

Váháte-li, co na sebe, doporučení styl je smart casual nebo business casual. 

Jak má prezentace vypadat?

Neexistuje jednotný vzor - prezentace má podpořit váš rétorický výstup a může tak mít mnoho podob. Pro hrubou inspiraci nabízíme (se souhlasem autorů) některé prezentace z roku 2022:

Jaká byla studentská konference?

Pátek 9. června 2023 patřil studentské konferenci. Na šedesát septimánských prezentací v sedmi sekcích (2x Sociální vědy a právo, Ligvistika a estetika, Chemie, Biologie a tělověda, Matematika, fyzika a informatika a Historie, geografie a geoglobalistika) sledovaly tři stovky sextánů a septimánů, asi 30 učitelů, 15 externích porotců (FSI UJEP, PřF UJEP, FJFI ČVUT, PrF ZČU, MFF UK, FCHI VŠCHT, TU Wien, Národní pedagogický institut, Ped.-psychologická poradna Kadaň, TeepCo, s.r.o.) a také…

12.06.2023 08:55 - Ing. Jakub Mráček

Více

Organizace studentské konference

Třetí ročník studentské konference je za dveřmi, uskuteční se už v pátek 9. června 2023. Zúčastní se jí 380 sextánů a septimánů. Přečtěte si základní organizační parametry.
 

08.06.2023 12:22 - Ing. Jakub Mráček

Více

Program studentské konference

V pátek 9. června 2023 vystoupí 63 septimánů a spetimánek na studentské konferenci. Prohlédněte si program a do čtvrtka, 23:59 vyberte, kam se půjdete podívat.

06.06.2023 10:21 - Ing. Jakub Mráček

Více

Studentská konference se blíží

9. června 2023 uspořádáme třetí studentskou konferenci. Septimáni/ky si vyzkouší prezentaci své seminární práce a dostanou na to od publika konstruktivní zpětnou vazbu. Novinkou letošního ročníku je pasivní účast všech sext a taky slavnostnější závěr v kině Květen. Detailní informace (včetně možnosti se z prezentace odhlásit) najdete na našem webu.

25.05.2023 10:39 - Ing. Jakub Mráček

Více

Jaká byla Studentská konference 2022?

V pátek 10. června 2022 jsme prožili první velkou studentskou konferenci našeho gymnázia. Jaká byla? 

12.06.2022 06:21 - Ing. Jakub Mráček

Více

Fotogalerie

Británie 2024 - 4

Británie 2024 - 4

9 fotek

Krásy jižní Anglie zkoumá skupina 45 našich žáků od 8. do 14. dubna 2024.

RNDr. Zdeněk Bergman
14.04.2024 15:44

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz