Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. V. Havel

Pochvaly

Poděkování dobrovolníkům

Zažíváme smutné kovidové časy - proto je obzvláště potěšitelné, když dostáváme i milé zprávy. Takouvou přinesl i dopis, který přišel včera 25. listopadu 2021. Zde je jeho znění:

26.11.2021 09:43 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Pochvala J. Novákovi

Pochvala J. Novákovi

Jiřímu Novákovi ze 7.A patří pochvala a poděkování za reprezentaci školy při jeho stáži v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a za mimořádné úspěchy na konferencích, kde prezentoval výsledky svého fonetického výzkumu přejatých slov. Více o staži a jejích výsledcích zde.

22.11.2021 23:40 - RNDr. Zdeněk Bergman

Pochvala průvodcům

Vyslovuji pochvalu těmto žákům: B. Rodová 6.B, B. Jellimetzká, K. Kindlová 6.E, A. Trahorschová, E. Zahradníková 8.F, V. Šafránek 8.A. Zdůvodnění:

24.10.2021 16:50 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Pochvaly žákům 4.A

Tři žáci kvarty A dosáhli ve školním roce 2020/21 výjimečně dobrých výsledků ve vědomostních soutěžích. Tímto jim vyjadřuji uznání, děkuji za výbornou reprezentaci školy a uděluji jim pochvalu ředitele školy. Jde o tyto žáky:

17.06.2021 08:09 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Jiří Říha, 6.E

Jiří Říha, 6.E

Uděluji pochvalu ředitele školy Jiřímu Říhovi z 6.E za to, jak dobře reprezentoval naši školu v řadě matematických (Klokan, Náboj) a fyzikálních (Fyziklání) soutěžích. Zdeněk Bergman

17.05.2021 13:40 - RNDr. Zdeněk Bergman

Jakub Kraus, 6.A

Uděluji pochvalu ředitele školy Jakubu Krausovi (6.A) za výbornou reprezentaci školy v průběhu 2. pololetí školního roku 2020/21.

13.05.2021 12:27 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

Pochvala dobrovolnicím

Pochvala dobrovolnicím

M. Čurdové, N. Didové z 8.F patří pochvala ředitele školy a poděkování za jejich dobrovolnickou práci v Nemocnici Teplice a Masarykově nemocnici Ústí nad Labem a nyní i v očkovacím centru covid-19.

07.05.2021 12:07 - RNDr. Zdeněk Bergman

Daniel Šafránek, 4.A

Daniel Šafránek, 4.A

Daniel Šafránek (4.A) v dubnu 2021 skvěle reprezentoval naši školu v krajských kolech matematické, chemické a zeměpisné olympiády a v té třetí dokonce i v kole celostátním. Za to mu patří pochvala ředitele školy.

04.05.2021 15:55 - RNDr. Zdeněk Bergman

Lenka Krippnerová, 8.C

Lenka Krippnerová, 8.C

L. Krippnerová (8.C) reprezentovala výborně naši školu ve Středoškolské odborné činnosti a také v lingvistické olympiádě. Pochvala ředitele školy jí patří jistě právem, protože Gymnázium Teplice dlouhodobě pozitivně zviditelňovala.

26.04.2021 14:15 - RNDr. Zdeněk Bergman

Bohdan Habor, 6.E

Bohdan Habor, 6.E

Zásluhy B. Habora z 6.E o reprezentaci GT jsou veliké, proto mu uděluji pochvalu ředitele školy. Úspěšný byl v těchto soutěžích: Náboj, Matematický klokan, Chemiklání, olympiády geologická olympiáda, matematická, fyzikální, zeměpisná, dějepisná, lingvistická, astronomická, logická a biologická.

26.04.2021 13:25 - RNDr. Zdeněk Bergman

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz